TÁJÉKOZTATÓ

A visszaváltási díj rögzítése az online pénztárgépben

2024. január 1-jén indul a kötelező visszaváltási díjas rendszer. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján részletes tájékoztató érhető el az egyes italtermék-csomagolások visszaváltási díjának kezeléséről az áfa rendszerében.

2023-11 - Az egyes italtermékek csomagolása visszaváltási díjának kezelése az áfában - Nemzeti Adó- és Vámhivatal (gov.hu)

A visszaváltási díjas termékek visszaválthatók automata visszaváltó berendezéssel vagy kézi átvétellel. Az automata a visszaváltási díjat készpénzben közvetlenül kifizetheti, vagy a visszaváltó berendezés az adott visszaváltási helyen levásárolható vagy készpénzre beváltható utalványt állíthat ki.[1]

A visszaváltási díjas termékek (csomagolás) visszaváltási díját az online pénztárgépben az alábbiak szerint kell kezelni:

1. Kötelezően visszaváltási díjas, újrahasználható és önkéntesen visszaváltási díjas termék esetén

Értékesítéskor: egyszerűsített számlát vagy nyugtát kell kiállítani, amin az értékesített termék göngyölege után felszámított külön díjat (betétdíjat) az értékesített termék áfakulcsával megegyező adómértékkel, külön tételként kell szerepeltetni.

Visszaváltáskor:

 • visszaváltás kézi átvétellel: a visszaváltási díj kifizetéséhez göngyölegjegyet (speciális visszárubizonylatot) kell kiállítani, amin a visszaváltott göngyöleg után visszatérített külön díjat (betétdíjat) az értékesítéskor alkalmazott áfakulccsal megegyező adómértékkel kell szerepeltetni.
 • visszaváltás automata visszaváltó berendezéssel: ha az automata a visszaváltási díjat nem közvetlenül téríti vissza, akkor levásárolható vagy készpénzre beváltható többcélú utalványt[2] adhat.
  • A többcélú utalvány beváltásakor – vagyis a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékeként, részellenértékeként való elfogadásakor – az utalvány összegét egyéb fizetőeszközként kell rögzíteni az értékesítésről kiállított bizonylaton.
  • Az utalvány készpénzre váltásakor fizetőeszköz-cserére vonatkozó pénzmozgásbizonylatot kell kiállítani.

2. Kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék esetén

Értékesítéskor: ha az italterméket kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható csomagolásban (göngyölegben) értékesítik, akkor a pénztárgéppel kiállított egyszerűsített számlán, illetve nyugtán

 • az italtermék göngyölegét külön tételként, visszaváltási díjon kell szerepeltetni, és
 • ezt a tételt az „E” jelű áfagyűjtőhöz tartozó forgalmi gyűjtőben – mint az Áfa tv. hatályán kívüli tételt – kell rögzíteni.

Visszaváltáskor:

 • visszaváltás kézi átvétellel:
  • ha a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható terméket ugyanazon a helyen váltják vissza, ahol a visszaváltási díját a pénztárgép pénztároló eszközéből kifizetik, akkor göngyölegjegy kiállítására kerülhet sor, amin a visszaváltott göngyöleg után visszatérített visszaváltási díjat az „E” jelű áfagyűjtőhöz tartozó forgalmi gyűjtőbe kell rögzíteni (Áfa tv. hatályán kívüli tételként),
  • ha a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható terméket nem azon a helyen váltják vissza, ahol a visszaváltási díját a pénztárgép pénztároló eszközéből kifizetik, akkor a visszaváltási díj kifizetéséről pénzmozgásbizonylatot kell kiállítani, egyéb kifizetési jogcím megjelölésével.
 • visszaváltás automata visszaváltó berendezéssel: ha a visszaváltáskor az automata többcélú utalványt, illetve készpénzre beváltható utalványt ad, akkor
  • a többcélú utalvány beváltásakor – vagyis a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékeként, részellenértékeként való elfogadásakor – az utalvány összegét egyéb fizetőeszközként kell rögzíteni az értékesítésről kiállított bizonylaton,
  • az utalvány készpénzre váltásakor fizetőeszköz-cserére vonatkozó pénzmozgásbizonylatot kell kiállítani.

[1] A visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 12. §-a alapján.

[2] Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban Áfa tv.) 259. § 24/A. pont c) alpontja.