Az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország között 2022 végén született Közös Nyilatkozat alapján a multinacionális vállalatcsoportok 2021-ben kezdődő pénzügyi évekre vonatkozó országonkénti (CbC) jelentéseinek cseréje átmenetileg spontán információcsereként valósul meg. Mindez biztosítja, hogy ha a csoport Magyarországon vagy az Egyesült Államokban adóügyi illetőséggel rendelkező végső anyavállalata a vállalatcsoport egészére benyújtja az illetősége szerinti országban a CbC-jelentést, azt a csoport magyar, illetve amerikai leányvállalatainak továbbra sem kell.

A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény volt a mögöttes jogalapja az Amerikai Egyesült Államok Kormánya és Magyarország Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló, 2018. október 25-én Budapesten aláírt megállapodásnak, valamint az Amerikai Egyesült Államok illetékes hatósága és Magyarország illetékes hatósága közötti, az országonkénti jelentések cseréjéről szóló, 2018. november 20-án és december 6-án aláírt megállapodásnak, amelyek a mögöttes jogalap megszűnésével 2023. január 8-án szintén megszűntek, hatályukat vesztették.

A 2013. évi XXXVII. törvény (Aktv.) 43/N. § (2) bekezdés bb) alpontja alapján a multinacionális vállalatcsoport végső anyavállalatától eltérő csoporttagja országonkénti jelentést nyújt be az állami adóhatósághoz, ha az adatszolgáltatási pénzügyi évre vonatkozó országonkénti jelentés benyújtására a multinacionális vállalatcsoport adatszolgáltatási pénzügyi évének utolsó napjától számított 12 hónapon belül nincs olyan hatályos, illetékes hatóságok közötti elismert megállapodása, amelyben Magyarország részes fél.

Ugyanakkor, mivel a Közös Nyilatkozat alapján a 2014. évi XLII. törvénnyel kihirdetett, az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény keretében a felek spontán kicserélik egymással a 2021. január 1. – december 31. között kezdődő pénzügyi évekre vonatkozó CbC-jelentéseket, így van a felek között hatályos, illetékes hatóságok között elismert megállapodás a 2021-ben kezdődő pénzügyi évre vonatkozóan.

A fentiek és a Közös Nyilatkozatban is meghatározottak alapján a Pénzügyminisztérium megerősíti, hogy amikor

  • egy egyesült államokbeli multinacionális vállalatcsoport a 2015. évi jelentés[1] követelményeinek megfelelően, spontán kicserélt CbC-jelentést nyújt be az Egyesült Államok Adóhatóságához és
  • az egyesült államokbeli multinacionális vállalatcsoportjának egy vagy több olyan tagja van, amely Magyarországon adóügyi illetőséggel rendelkezik, vagy a Magyarországon található állandó telephelyen keresztül folytatott üzleti tevékenységére való tekintettel adófizetési kötelezettsége van és
  • a CbC-jelentést az Amerikai Egyesült Államok illetékes hatósága spontán kicseréli a magyar adóhatósággal,

ezen egyesült államokbeli multinacionális vállalatcsoport egyik tagjának sem kell jelentenie Magyarországon az Aktv. 43/N.§ (2) bekezdés bb) alpontja alapján.

 

Pénzügyminisztérium - Nemzeti Adó-és Vámhivatal