A 2018. évi LXXXV. törvénnyel kihirdetett a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló kormányközi megállapodás 2. pontja értelmében az Illetékes hatóságok megállapodást kötöttek (a továbbiakban: Megállapodás), ami rögzíti:

  •  az Országonkénti jelentések cseréjének hatályát,

  • az Országonkénti jelentések cseréjének idejét és módját,

  • az adatátvitellel és hibákkal kapcsolatos együttműködés feltételeit,

  • az országonkénti jelentésekkel kapcsolatos titoktartásra, adatvédelmi biztosítékokra és megfelelő felhasználásra vonatkozó szabályokat,

  • az országonkénti jelentésekkel kapcsolatos egyeztetések módját, és

  • a megállapodás módosításának módját és annak időtartamát. 

A Megállapodás 2018. december 21. óta alkalmazható.