Az alkoholtartalmú italok kedvezményes jövedéki adójához szükséges független kisüzemi termelői tanúsítvány

Az Európai Unió területén a független kisüzemi termelők a kis mennyiségben előállított sör és etil-alkohol mellett az egyéb alkoholtartalmú italokra is kedvezményes jövedékiadó-mértéket alkalmazhatnak.[1] A jogosultságot az adókedvezményre a független kisüzemi termelői tanúsítvánnyal kell igazolni.

Az erről szóló szabályokat az Európai Bizottság végrehajtási rendeletben[2] határozta meg, amely tartalmazza:

 • a tanúsítvány formáját, tartalmát és a kiállítására vonatkozó részletszabályokat;
 • a tanúsítvány meghatározott adatainak szerepeltetését az Adminisztratív kísérőokmányon (NAV_VP_IE815 jelű nyomtatvány) [3],

Az éves tanúsítványt a tagállamok a területükön letelepedett független kisüzemi termelők kérelmére[4] állítják ki, amelyben igazolják a termelők teljes éves termelését és azt, hogy ez megfelel a 92/83/EGK-irányelvben foglalt kritériumoknak.

Mire szolgál a független kisüzemi termelői tanúsítvány?

2022 januárjától csak ezzel a dokumentummal vehető igénybe más uniós tagállamban a jövedéki adókedvezmény. A magyar adóraktár engedélyese kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által – kérelemre – kiállított független kisüzemi tanúsítvánnyal igazolhatja a tagállami hatóságok előtt, hogy jogosult az adókedvezményre.

Hogyan lehet kérelmezni Magyarországon a tanúsítványt?

A kérelmet elektronikusan, e-Papíron kell elküldeni a NAV-nak:

 • a „Témacsoport” rovat legördülő listájából az „Adóügy” opciót,
 • az „Ügytípus” rovat legördülő listájából a „Kérelem” opciót,
 • a „Címzett” rovat legördülő listájából az adózó (adóraktár-engedélyes) székhelye szerint illetékes adó- és vámigazgatóságot

kell kiválasztani.

A benyújtott kérelemre a NAV tanúsítványt ad ki a független kisüzemi termelőnek.

Honnan tájékozódhat a független kisüzemi termelő?

A tagállamokban alkalmazott csökkentett adókulcsok mennyiségi küszöbértékei az Európai Adók Adatbázisában (TEDB) találhatók:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/splSearchForm.html

Ki nyújthatja be a kérelmet?

A tanúsítványt a független kisüzemi termelő kérelmezheti, azaz:

 • a sört előállító független kisüzemi sörfőzde, vagy
 • a csendes és habzóbort előállító független kisüzemi bortermelő, vagy
 • az egyéb erjesztett italt előállító független termelő, vagy
 • a köztes alkoholtermékeket előállító független termelő, vagy
 • a gyümölcs-, törkölypárlatot előállító független kisüzemi szeszfőzde[5].

Ki számít független kisüzemi termelőnek?

Általános feltétel:

 • jogi és gazdasági függetlenség és
 • más, független kisüzemi termelő telephelyétől fizikailag elkülönült telephelyhasználat[6]és
 • nem licenciaalapú működés.

Előállítható mennyiség:

 • sörből évente legfeljebb 200 000 hektoliter,
 • csendes borból és habzóborból évente legfeljebb 1 000 hektoliter,
 • egyéb csendes és habzó erjesztett italból évente legfeljebb 15 000 hektoliter,
 • köztes alkoholtermékből évente 250 hektoliter,
 • gyümölcs-, törkölypárlatból évente 10 hektoliter, tiszta alkoholra számolva.

Kinek ajánlott a független kisüzemi termelői tanúsítványt kérelmezni a NAV-tól?

A sört előállító független kisüzemi sörfőzdéknek, amelyek a sört adófelfüggesztéssel vagy más tagállamba szabadforgalomba bocsátással szállítják, mivel így igazolhatják a tagállami hatóságok előtt jogosultságukat az adókedvezményre.

Kinek nem kell kérelmezni a tanúsítványt?

Azoknak a gazdálkodóknak, akik értékesítési célországaikban nem alkalmaznak kedvezményes adómértéket az értékesített termékre. A bortermelő tagállamokban például a csendes bor adómértéke egy hektoliterre számítva többnyire 0 euró, tehát a csendes bor adómértékére már nem lehet csökkentett adókulcsot alkalmazni, a független kisüzemi bortermelőnek pedig nem kell tanúsítványt kérelmezni.

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek?

 • A kérelmező adószámát, nevét, címét,
 • ha van adóraktári engedélye, akkor annak számát, továbbá
 • a független kisüzemi termelő adójogi státuszát (független kisüzemi sörfőzde vagy független kisüzemi bortermelő vagy egyéb erjesztett italt előállító független termelő vagy köztes alkoholtermékeket előállító független termelő vagy független kisüzemi szeszfőzde).

A kérelemhez csatolni kell (kivéve, ha az adózó rendelkezik kisüzemi sörfőzdei tevékenységre jogosító adóraktári engedéllyel):

 • a licenciáról szóló nyilatkozatot,
 • a végzett tevékenység helyének adatait,
 • a jogi és gazdasági függetlenségről szóló nyilatkozatot.

Ha a kérelmező két vagy több független kisüzemi termelővel együttműködik, akkor meg kell adnia a kérelemben az együttműködő kisüzemi termelő adójogi státuszát, adószámát, nevét, címét, adóraktári engedélyének számát, ha van ilyen. A kisüzemi termelők ugyanis ilyenkor együtt számítanak egy független kisüzemi termelőnek.[7]

Mi alapján állítja ki a NAV a független kisüzemi termelői tanúsítványt?

A NAV a tanúsítvány kiállításánál figyelembe veszi

 • az előző évi termelési adatokat,
 • csendes és habzóbornál az utolsó három egybefüggő borászati év átlagtermelését, illetve
 • új tevékenységet kezdőnél, amikor nem áll rendelkezésre évi előállított mennyiségről adat, az engedélyes erről szóló nyilatkozatát.

Mikor és milyen jövedékes okmányokon kell használni a tanúsítvány adatait?

A szállításhoz kiállított Adminisztratív kísérőokmány (NAV_VP_IE815 jelű nyomtatvány):

 • 17.„v” Független kisüzemi termelő nyilatkozata rovatot kell kitölteni,
 • 18.„e” rovatban a „19=Tanúsítvány alkoholtartalmú italok független kisüzemi termelői számára" megnevezésű értéket, valamint
 • 19.„f” rovatban a tanúsítvány sorszámát (például 22HU01ABCD234E)kell szerepeltetni[8].

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

[1]A 92/83/EGK-irányelvet módosító (EU) 2020/1151 tanácsi irányelv.

[2]A 92/83/EGK tanácsi irányelvnek az alkoholtartalmú italok független kisüzemi termelőinek a jövedéki adó szempontjából történő tanúsítása és öntanúsítása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló Bizottság (EU) 2021/2266 Végrehajtási Rendelete.

[3] A 2008/118/EK-irányelv IV. fejezete szerinti szállításhoz szükséges okmány.

[4]A 92/83/EGK-irányelv 23a. cikk (1) bekezdés.

[5] A 92/83/EGK-irányelv 4. cikk (2) bekezdés, 9a. cikk (2) bekezdés, 13a. cikk (4) bekezdés, 18a. cikk (3) bekezdés, 22. cikk (2) bekezdés.

[6] Gyümölcs-, törkölypárlat-előállítókra nem vonatkozik.

[7]A 92/83/EGK-irányelv 4. cikk (2) bekezdés, 9a. cikk (2) bekezdés, 13a. cikk (4) bekezdés, 18a. cikk (3) bekezdés, 22. cikk (2) bekezdés.

[8] A 92/83/EGK tanácsi irányelvnek az alkoholtartalmú italok független kisüzemi termelőinek a jövedéki adó szempontjából történő tanúsítása és öntanúsítása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló a Bizottság (EU) 2021/2266 Végrehajtási Rendelete.