Tisztelt Ügyfeleink!

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény és végrehajtási rendelete 2017. július 1-jétől hatályba lép. A jogszabályok módosítása maga után vonta a bérfőzés keretében előállított párlathoz kötődő nyomtatványok módosítását.

A bérfőzés nyomtatványa az alábbiak szerint módosul:

  • Magánfőzésről nyilatkozat átkerült a gyümölcscefre átvételi elismervényre
  • Termelési nyilvántartás kiegészítésre került a melléktermékekre és hulladékra vonatkozó megjegyzéssel
  • Származási igazolás rovatszámozással lett ellátva
  • Vámtarifaszám helyett KN kód feltüntetése
  • Gyümölcsszesz liter törlése
  • Megbízott átveheti a párlatot

A régi bérfőzési naplók – mivel a fenti korrekciókon kívül érdemi változtatást a nyomtatvány nem tartalmaz – az 1. számú melléklet szerinti kiegészítéssel tovább használhatóak.

A bérfőzetők cefre átadás és párlat átvétel során teljesítendő kötelezettségeinek meghatalmazott útján történő teljesítéséhez ajánlásként a 2-4. mellékletben szereplő meghatalmazás minták készültek.

A mintáktól eltérés lehetséges, azonban a meghatalmazásnak minden esetben a bérfőzési nyomtatvány mellékletét kell képeznie, ha meghatalmazott jár el a főzető helyett. A meghatalmazásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy milyen cselekményekre vonatkozik.

A készletek kimerüléséig a bérfőzési napló nyomtatványok érhetőek el az adó- és vámigazgatóságokon, a módosított nyomtatványok forgalmazása ezt követően történik.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal