2023. február 13-án bevezetik az EMCS (Excise Movement and Control System - Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer) 4. fázisát. A legfontosabb újdonság az adózott vállalatközi (B2B) árumozgások elektronikus adminisztrációja.

2023. február 13-ától a szabad forgalomba bocsátott jövedéki termék másik tagállamba kereskedelmi céllal csak elektronikus egyszerűsített kísérőokmánnyal, vagyis e-EKO-val szállítható.

Adózott termék belföldi szállításakor továbbra is szállítólevelet kell alkalmazni.

Az adózott szállításokat a meglévő üzenetek, folyamatok felhasználásával integrálják az EMCS-be: adatcsoport-megnevezések, kódlisták, feltételek és szabályok változnak, de új üzenetek, folyamatok nem lesznek.

Az EMCS-rendszer a 2023. február 13-a után indított szállítmányoknál a gazdálkodókkal és a tagállamokkal a 4.0-ás fázishoz illeszkedve kommunikál

Ha Ügyfélkapun vagy Cégkapun kommunikál az EMCS-rendszerrel, le kell töltenie az elektronikus nyomtatványok legújabb verzióját a NAV honlapjáról. Ezek 2023. február 13-ától lesznek elérhetők.

Ha Külső Kommunikációs Központon (KKK2) keresztül kommunikál az EMCS-rendszerrel, akkor a változásokat át kell vezetni az alkalmazott programokban.

Ha korábban nem kommunikált az EMCS-rendszerrel, akkor először egy úgynevezett E01, vagyis egy előzmény nélküli regisztrációs üzenetet kell benyújtania. A szükséges ÁNYK-nyomtatvány: "NAV_VP_E01 Regisztráló bejelentés az előzmény nélküli EMCS-üzenet fogadásához”. Ebben kell nyilatkozni arról, hogy a kapcsolattartási lehetőségek közül melyiket alkalmazza.

A papíralapú egyszerűsített kísérőokmány (EKO) 2023. február 13-tól megszűnik, mivel a vonatkozó 3649/92/EGK-rendelet hatályát veszti.

Ezért 2023. február 13-tól megszűnik

 • a nyomdai előállítású, papíralapú EKO-nyomtatványok árusítása az igazgatóságokon,
 • a korábban vásárolt nyomtatványtömbök felhasználhatósága, és
 • az EKO-sorszámtartomány kiadása.

Az EKO papíralapú visszaigazolását 2023. december 31-ig lehet alkalmazni, de csak a 2023. február 13-a előtt, papíralapon megkezdett szállításokra.

 

Az érintett gazdálkodói kör

 

Egy új engedélytípust, az eseti igazolt feladót rendszeresítik a más tagállamba irányuló adózott szállításra.

Emellett a jelenlegi engedélytípusok kiegészülnek, és a tevékenységeket azonosító engedélyszámok hozzárendelésével tartalmazzák:

 • az adófelfüggesztéssel történő tevékenységet,
 • az adózott jövedéki terméknek kereskedelmi céllal belföldről másik tagállamba történő kiszállítását (feladás), és
 • a másik tagállamból belföldre történő szállítását (átvétel) is.

A NAV a 2023. február 13. előtt kiadott adóraktári engedélyt, jövedéki engedélyt, bejegyzett kereskedői engedélyt és bejegyzett feladói engedélyt 2023. február 13-i hatállyal kiegészíti a szabadforgalomba bocsátott, kereskedelmi céllal másik tagállamba feladott, illetve másik tagállamból átvett jövedéki termékek szállításának lehetőségével.

A 2023. február 13. előtt nyilvántartásba vett kisüzemi bortermelő adatait 2023. február 13-i hatállyal kiegészíti a szabadforgalomba bocsátott, kereskedelmi céllal másik tagállamba feladott jövedéki termékek szállításának lehetőségével.

Szabadforgalomba bocsátott jövedéki terméket kereskedelmi céllal

 • feladóként tagállamba: adóraktár engedélyese, bejegyzett feladó, eseti igazolt feladó, jövedéki engedélyes kereskedő és kisüzemi bortermelő adhat fel.
 • Címzettként tagállamból: adóraktár engedélyese, bejegyzett kereskedő, eseti bejegyzett kereskedő és jövedéki engedélyes kereskedő vehet át belföldön.

 

Az e-EKO-val szállítható termékek

 

Minden, eddig e-TKO-val szállítható termék szállítható majd e-EKO-val.

Kizárólag egy olyan terméket vezetnek be, amely csak e-EKO-val szállítható:

 • S600: Teljesen denaturált alkohol, amely a 92/83/EGK irányelv 20. cikk hatálya alá tartozó olyan alkohol, amelyet denaturáltak és megfelel az említett irányelv 27. cikk (1) bekezdés a) pontjában előírt mentesség feltételeinek.

Következésképpen, teljesen denaturált alkohol

 • tagállamba csak e-EKO-val szállítható;
 • tagállamból csak e-EKO-val fogadható;
 • belföldön történő szállításakor szállítólevelet kell alkalmazni.

 

A szállítás megkezdése

 

Az IE815-üzenet kettős funkciójúvá válik:

 • e-TKO (elektronikus termékkísérő okmány)
 • e-EKO-tervezet lesz egyszerre,

és a benne található „Üzenet típusa” rovat kódja határozza meg, hogy e-TKO-ról, vagy e-EKO-ról van-e szó.

Ezért az „Üzenet típusa” rovat kódlistája bővül:

Kód

Leírás

1

Normál kérelem

2

Helyi vámkezeléssel történő kivitelre vonatkozó kérelem

3

Adózott vállalatközi szállítmány

Adózott vállalatközi szállítmánynál nem e-TKO, hanem e-EKO áll elő. Az adózott szállítmányok megkülönböztetése miatt az AHK-szám struktúrája megváltozik, a 20. karakterén egy P”(=Paid, adózott) értéket alkalmaznak.

Mező

Tartalom

Mező típusa

Példa

1

Évszám

2 numerikus

„23”

2

Annak a tagállamnak az azonosítója, ahol az e-TKO/e-EKO eredetileg benyújtásra került

2 betű

„HU”

3

Nemzetileg kiosztott, egyedi kód

15 alfanumerikus (számjegyek és nagybetűk)

"021311111658394"

4

Árumozgás típusa

1 alfanumerikus

„P”

5

Ellenőrző számjegy

1 numerikus

„9”

Egy új érték adnak hozzá a már létező „9. d Eredet típuskód” rovathoz tartozó kódlistához:

Kód

Leírás

1

Adóraktár

2

Import

3

Adózott

Az új eredet típuskód csak akkor alkalmazható, ha a szállítmány e-EKO, azaz az „Üzenet típusa”: „3=Adózott vállalatközi szállítmány”.

Két új érték et adnak hozzá a már létező „Rendeltetési hely típuskód” kódlistához:

Kód

Leírás

6

Export

7

(Fenntartott)

8

Ismeretlen rendeltetési hely

9

Igazolt címzett

10

Ideiglenesen igazolt címzett

 

Az „1.a) Rendeltetési hely típuskód” rovat értéke e-EKO esetén kizárólag „9=Igazolt címzett”, vagy „10=Ideiglenesen igazolt címzett” lehet.

A külföldi partner engedélyének típusáról a 13 karakteres engedélyszám megadásával az alábbi linken lehet tájékozódni:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/seed/seed_consultation.jsp?Lang=hu

Az e-EKO esetén

 • a „Kereskedő: Feladás helye” és „Kereskedő: Rendeltetési hely” adatcsoportok alkalmazása kötelező;
 • nem alkalmazhatók a
  • Behozatali vámhivatal” (import);
  • Rendeltetési hely szerinti vámhivatal” (export);
  • Kereskedő: Mentesített címzett”;
  • Kereskedő: Címzett” adatcsoporton belül az „EORI-szám

adatok.

 

Szállítmány lezárása

 

A szállítást e-EKO-val is az érvényesített átvételi elismervény megküldésével kell lezárni, és adózott szállítmánynál két különböző jogi következménye van:

 • egyrészt értesítés arról, hogy a címzett a jövedéki termékeket átvette,
 • másrészt értesítés arról, hogy az alaki követelmények a rendeltetési tagállamban teljesültek, és az adó-visszatérítés végrehajtható.

Az „átvétel átfogó értékelése” kódok nem változnak.

Adózott szállításoknál nem lehet törölni, megosztani az e-EKO-t.

A rendeltetési hely módosítása is csak két forgatókönyvre korlátozódik: csak ugyannak a címzettnek egy másik rendeltetési helyére, vagy vissza a feladó részére lehet irányítani a szállítmányt. Ez a folyamat is a meglévő adófelfüggesztési folyamatok, adatok újrafelhasználásával valósul meg. Így a biztosítékkezelésben sincs változás.

A töltőfolyadékra, az új dohánytermék-kategóriákra, a füst nélküli dohánytermékre, hevített termékre és a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékre vonatkozó e-EKO-t nem továbbítják a rendeltetési hely szerinti tagállam EMCS-alkalmazásának. Ezeket a szállítmányokat manuálisan zárják le.

 

Adatszolgáltatás

 

Az e-EKO lesz a jövedéki termékek másik tagállamba irányuló szabadforgalomba bocsátásának okmánya. Erről külön, HU815E/HU801E üzenettel nem kell adatot szolgáltatni.

Megszűnik a HU815E és HU801E üzenetek jelenlegi kettős funkciója, a jövőben ezeket az üzeneteket csak akkor lehet alkalmazni, ha jövedéki terméket szállítólevéllel bocsátanak belföldi szabadforgalomba.

Jövedéki termék másik tagállamba irányuló szabadforgalomba bocsátásáról nem nyújtható be HU815E üzenet.

A HU815E nyomtatvány és üzenet új megnevezése „Adatszolgáltatás jövedéki termék belföldi szabadforgalomba bocsátásáról” lesz.

A nyomtatványban és üzenetben

 • a „Bejelentés típusa” rovat értéke kizárólag „S – Jöt. 64. § szerinti szállítólevél”;
 • A rendeltetési ország kódja kizárólag „HU=Magyarország

lehet.

 

Megfelelés a DG AGRI rendeletének

 

A DG AGRI (Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága) rendelete alapján[1], ha a szeszes ital leírásában, megjelenítésén és jelölésén feltüntetik az érlelési időt vagy az ital korát, akkor ennek szerepelnie kell az e-TKO-n is.

Ezért az IE815 és IE801 üzenetekben két új adatelemet vezetnek be:

 • t Érlelési idő vagy az ital kora” és
 • u Érlelési idő vagy az ital kora nyelvi kódja”.

A „17. t Érlelési idő vagy az ital kora” rovat kitöltése nem kötelező.

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

[1] A DG AGRI (Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága) 2019/787 rendeletének 13. cikk (7) bekezdése alapján.