Tisztelt Ügyfeleink!

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 2017. július 1-jei hatálybalépésével új bérfőzési nyomtatványok használata vált szükségessé.

Az új nyomtatványokat az állami adó- és vámhatóság állíttatja elő nyomdai úton, illetve azok elektronikusan is előállíthatók.

Kizárólag az elektronikus úton történő előállítás érdekében, megismerés céljából a dokumentumok mintája ezúton közzétételre kerül.

Az alábbi mintapéldányok kinyomtatott változata rendszeresített nyomtatványként nem használható fel!