Szakképzési munkaszerződéses jogviszony bejelentése

A szakképzési munkaszerződéssel a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy és a duális képzőhely[1] között munkaviszony jön létre, ezért a tanuló és a képzésben részt vevő személy biztosított lesz.

A biztosítási jogviszonyt be kell jelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV).

Kinek és hogyan kell bejelentenie a biztosítási jogviszonyt?

A biztosítási jogviszonyt a duális képzőhelynek kell bejelentenie a ’T1041 jelű adatlapon.

Az adatlapon meg kell adni a biztosítási jogviszony kódját, mely 2024. február 28-át megelőzően megegyezett a normál munkaviszony kódjával (1101 - munkaviszony). 2024. február 28. óta a 24T1041 adatlap kiegészült a 1131-es jogviszonykóddal (szakképzési munkaszerződés).

Mi indokolta a 1131-es jogviszonykód bevezetését?

2023.július 1-jét megelőzően a saját munkavállaló képzése kizárólag az Szkr.[2] 248. §-ában foglaltak szerint módosított munkaszerződés alapján történhetett (továbbiakban: módosított munkaszerződés). A módosított munkaszerződés alapján változatlanul egyetlen jogviszony állt fenn a felek között, ezért a saját munkavállaló képzésének megkezdése miatt nem kellett külön ’T1041 adatlapot benyújtani.

202.3július 1-jétől az Szkt.[3] 90/A. §-a rendelkezik a saját foglalkoztatónál teljesített szakirányú oktatásról, mely szerint a szakirányú oktatás időtartamára a felek - választásuk szerint -
a) szakképzési munkaszerződést kötnek, ha annak feltételei egyébként fennállnak, vagy
b) a képzésben részt vevő személy meglévő munkaszerződését, illetve kinevezését módosítják.

A saját munkavállalók képzését tekintve 2023. július 1-jétől egy átmeneti időszak vette kezdetét, mely 2023. december 31-ével lezárult. Ebben az időszakban háromféle módon történhetett a saját munkavállaló képzése:

  • az Szkr. 248. §-a szerint 2023. július 1-je előtt módosított munkaszerződés alapján,
  • az Szkt. 90/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint 2023. július 1-jét követően - az eredeti munkaszerződés mellett - megkötött szakképzési munkaszerződés alapján (továbbiakban: Szkt. 90/A. § szerinti szakképzési munkaszerződés),
  • az Szkt. 90/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint - 2023. július 1-jét követően - módosított munkaszerződés alapján, mely nem minősül szakképzési munkaszerződésnek.

Az Szkr. 248. §-a szerinti módosított munkaszerződés alapján szakirányú oktatást legfeljebb 2023. december 31-éig lehetett folytatni, ezért, ha a foglalkoztató továbbra is szakirányú oktatásban kívánta részesíteni a munkavállalóját, akkor 2024. január 1-jével vagy külön szakképzési munkaszerződést kötött a munkavállalójával, vagy az Szkt. 90/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosították a munkavállaló munkaszerződését.

Mely bejelentéseknél kell a 1131-es jogviszonykódot használni?

A 1131-es jogviszonykód elsősorban az Szkt. 90/A. § szerinti szakképzési munkaszerződés alapján fennálló biztosítási jogviszony bejelentésére szolgál, melynek bevezetését az indokolta, hogy a saját munkavállaló képzésekor két munkaviszony áll fenn ugyanazon felek között, melyeknek azonos jogviszonykódon történő kezelése a társadalombiztosítási ellátásokra jogosultság szempontjából nem célszerű.

Alkalmazható azonban akkor is, ha a duális képzőhely és a tanuló, illetve képzésben résztvevő személy között kizárólag az Szkt. 83. § szerinti szakképzési munkaszerződéssel létrejött munkaviszony áll fenn.

A 1131-es jogviszonykód alkalmazásával kapcsolatos kérdések

1. Mi a teendő a 2024. február 28. előtti 1101-es jogviszonykódú bejelentésekkel saját munkavállaló képzésekor?

A 1131-es jogviszonykód 2024. február 28-tól került bevezetésre, azonban visszamenőleg 2023.  július 1-jétől is alkalmazható.

Saját munkavállaló képzése esetén a 2024. január 1-jén létrejött szakképzési munkaszerződéses jogviszonyt 2024. január 1-jével a 1131-es jogviszonykóddal indokolt bejelenteni a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultság tisztázása érdekében. Ehhez a korábban, a 1101-es jogviszonykódon – szakképzési munkaszerződés miatt – tett bejelentést töröltetni kell. A 1101-es jogviszony törlését és a 1131-es jogviszonykódon történő bejelentést két külön ’T1041 adatbejelentéssel javasolt megtenni úgy, hogy a munkáltató:

  1. az első adatlapon bejelenti a foglalkoztatott személyt „U” bejelentéssel a 1131-es jogviszonykóddal, majd
  2. egy új adatlapon „T” bejelentéssel törli a korábban szakképzési munkaszerződés miatt bejelentett 1101-es jogviszonyt.

Ha a 1101-es jogviszonykódon tett bejelentésben 2024. február 28-át megelőzően változásbejelentés is történt (pl. a heti munkaidőt csökkentették), akkor a bejelentés törlésével a változás-bejelentések is törlődnek, vagyis ebben az esetben a 1131-es jogviszonykódon egyrészt meg kell ismételni az eredeti bejelentést, majd a változás-bejelentést is.

2. Mi a teendő a 2024. február 28. előtti 1101-es jogviszonykódú bejelentésekkel a kizárólag szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott tanulóknál, képzésben részt vevő személyeknél?

Ezeket a 1101-es jogviszonykódú bejelentéseket nem szükséges töröltetni, és nem kell bejelenteni az új jogviszonykódot sem, a jogviszony zárásakor azonban majd szintén a 1101-es kódot kell megadni az adatlapon.

Annak sincs akadálya azonban, hogy ezeknél a személyeknél is visszamenőlegesen a 1131-es jogviszonykódot alkalmazzák, a korábbi bejelentés törlésével egyidejűleg.

Ha a foglalkoztató a 1131-es jogviszonykódot 2023. július 1-jétől kívánja alkalmazni, de a szakképzési munkaszerződést korábban kötötték, akkor a foglalkoztatónak „V” bejelentéssel le kell zárni a szakképzési munkaszerződés miatt bejelentett 1101-es jogviszonykódot - 2023. június 30-ával -, majd egy „U” bejelentéssel 2023.  július 1-jével be kell jelentenie a 1131-es jogviszonykódon a szakképzési munkaszerződéses foglalkoztatást.

3. Befolyásolja-e a 1101-es és a 1131-es jogviszonykód a szakirányú oktatás szocho-kedvezményét a ’08 jelű bevallásban?

Szakképzési munkaszerződéssel történő foglalkoztatáskor a ’08 jelű bevallás magánszemélyre vonatkozó jogviszonyos lapjain a foglalkoztatás minősége kód 120-as. Ehhez a kódhoz egyaránt elfogadható a 1101-es és a 1131-es jogviszonykódú biztosítotti bejelentés is.

A szakirányú oktatás szocho-kedvezményét nem befolyásolja, hogy a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt milyen jogviszonykóddal jelentették be a ’T1041 adatlapon.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

[1] A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Szkt.) 9. § (3) bekezdése és 82. § (1) bekezdése alapján a duális képzőhely a szakirányú oktatás keretében vesz részt a szakképzésben. Duális képzőhelyként a képzőközpont vagy – a szakképző intézmény kivételével – más gazdálkodó szervezet vehető nyilvántartásba.

[2] A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban: Szkr.)

[3] A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Szkt.)