A társadalombiztosítási járulékot havonta legalább a minimálbér 30 százaléka után meg kell fizetni akkor is, ha a munkaviszonyban álló biztosított[1] járulékalapot képező jövedelme ennél kevesebb.[2] Ez a járulékfizetési alsó határ.

Ez a szabály nem vonatkozik azokra a munkaviszonyban álló foglalkoztatottakra, akik

  • csecsemőgondozási díjban (CSED), gyermekgondozási díjban, gyermekek otthongondozási díjában, örökbefogadói díjban, gyermeknevelést segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesülnek,
  • köznevelési intézményben[3], szakképző intézményben[4] vagy felsőoktatási intézményben[5] nappali képzésben tanulnak.

A CSED-ben részesülő munkavállaló esetében a mentesítési szabály 2020. július 1-jétől alkalmazható,[6] a munkáltató önellenőrzéssel módosíthatja a járulékfizetési alsó határra vonatkozó havi adó- és járulékbevallását (’08-as).


[1]A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott személyek

[2]Tbj. 27. § (2)-(3) bekezdés

[3] A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatálya alá tartozó

[4] A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti

[5] A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó

[6] Tbj. 105. § (2) bekezdés