Szociálpolitikai egyezmények

Alkalmazandó jogszabályok

Alkalmazási terület

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között

1959. évi 20. tvr., 11/1959. (IX. 13.) MüM rendelet

Koszovó

A Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között

1963. évi 16. tvr., 7/1964. (VIII. 30.) MüM rendelet

Ukrajna

Szociális biztonsági egyezmények

Ország

Kihirdetés

Alkalmazás

Albánia

2015. évi XVIII. tv.

2016. július 1.

Ausztrália

2011. évi CXVII. tv.

2012. október 1.

Bosznia és Hercegovina

2009. évi II. tv.

2009. augusztus 1.

India

2010. évi XXIX. tv.

2013. április 1.

Japán

2013. évi CLII. tv.

2014. január 1.

Kanada

2003. évi LXIX. tv. [alkalmazandó jogszabály még: 107/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet]

2003. október 1.

Koreai Köztársaság

2006. évi LXXIX. tv.

2007. március 1.

Macedónia

2015. évi XXIII. tv.

2015. szeptember 1.

Moldova

2013. évi CCXXXIII. tv.

2014. november 1.

Mongólia

2011. évi CXVIII. tv.

2012. június 1.

Montenegró

2008. évi LXXII. tv.

2009. április 1.

Québec

2006. évi XVII. tv.

2006. július 1.

Szerbia

2013. évi CCXXXIV. tv.

2014. december 1.

USA

2015. évi XXIX. tv.

2016. szeptember 1.

Török

2015. évi XXX. tv.

2018. április 1.

Orosz

2020. évi XIV. tv.

2020. december 1.