2021. január 1-től az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 8 000 forint, a napi összeg pedig a havi összeg harmincad része 10 forintra kerekítve, vagyis 270 forint.[1]

A havi összeg nem függ attól, hogy hány napos a hónap. Tehát ha valaki az adott naptári hónap egészében fizetésre kötelezett, akkor arra a hónapra a törvényben meghatározott havi 8 000 forint járulékot kell megfizetnie, a hónap napjainak számától függetlenül.

Például ha 2021 februárjában – ami 28 napos – a hónap minden napján fennáll a fizetési kötelezettség, akkor 8 000 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni.

Ha a hónapnak csak meghatározott napjára vagy napjaira kell fizetni, akkor a napi járulékösszeget ezeknek a napoknak a számával kell megszorozni. Ez az összeg azonban nem lehet több a havi összegnél, azaz 8 000 forintnál.

Így például, ha 2021 márciusában – ami 31 napos – 30 napra kell járulékot fizetni, a fizetendő összeg akkor is 8 000 forint.


[1] A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 25. § (3) bekezdés.