Ez azt jelenti, hogy nem vehetők figyelembe a kedvezmény alapjának megállapításakor

a) az Szja tv[3]. szerint külön adózó jövedelmek közül
  • a béren kívüli juttatások[4],
  • a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások[5],
  • a kamatkedvezményből származó jövedelem[6],

Szja tv. szerinti adóalapként meghatározott összege;

b) valamint a következő jövedelmek Magyarországon adóztatható része:
  • a vállalkozásból kivont jövedelem[7],
  • az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem[8],
  • az osztalék[9], vállalkozói osztalékalap[10],
  • az árfolyamnyereségből származó jövedelem[11],
  • az Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jövedelme.

A 2021. június 10. előtt ezeken a jogcímeken megszerzett jövedelmek a kedvezmény alapjába beszámíthatók.

 


[1] Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény 88. § f) pont.

[2] A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv. ) 13. §.

[3] A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakba: Szja tv.).

[4] Szja tv. 71. §.

[5] Szja tv. 70. §.

[6] Szja tv. 72. §.

[7] Szja tv. 68. §.

[8] Szja tv. 65/A. §.

[9] Szja tv. 66. §.

[10] Szja tv. 49/C. §.

[11] Szja tv. 67. §.