2021. január 1-jétől illetékmentes[1]

  • az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó[2], vagy
  • a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető[3]

családi otthonteremtési kedvezménnyel (CSOK) vásárolt lakás tulajdonjogának, tulajdoni hányadának megszerzése.

Speciális szabályok megelőlegezett CSOK-nál[4]

Ha a vagyonszerző megelőlegezett CSOK[5] miatt kapta az illetékmentességet, és

  • a gyermekvállalás az arra vonatkozó határidő lejártáig nem teljesült, vagy
  • a CSOK-ot a gyermekvállalás teljesítése nélkül, a határidő lejárta előtt bármely okból visszafizette,

a NAV az adásvételi szerződés aláírásának időpontjában fennálló forgalmi érték és az akkor hatályos illetékmérték alapján a visszterhes vagyonátruházási illetéket kiszabja, amint erről tudomást szerzett.

A NAV az illetéket a CSOK visszafizetése vagy annak elrendelése évének december 31-étől számított 5 évig állapíthatja meg.

Ezeket a szabályokat nem kell alkalmazni, ha a gyermekvállalás a CSOK-ban részesülő egészségi állapota miatt hiúsult meg.

Mely ügyekre vonatkozik az illetékmentesség?[6]

Az illetékmentesség a 2020. december 31. után megkötött adásvételi szerződésekre vonatkozik.

Ezekben az ügyekben a NAV fizetési meghagyást nem bocsát ki, hanem csak az illetékmentesség tényét jegyzi fel az ügyiratra.[7]

A 2021. január 1-je előtt kötött adásvételi szerződésnél a vagyonszerzés nem illetékmentes, de a CSOK-ot a lakástulajdon forgalmi értékéből le kell vonni[8], új lakás esetén pedig figyelembe kell venni az Itv. 26. § (1) bekezdés f) szerinti illetékkedvezmény alkalmazásakor is[9].


[1]Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 26. § (1a) bekezdés f) pontját az egyes törvényeknek az otthonteremtési akcióterv bevezetése érdekében szükséges módosításáról szóló 2020. évi CXXXIII. törvény állapította meg.

[2]A lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (Korm. rendelet1.) 2020. október 1-jén hatályos 1. § a) pontja szerint a gyermekvállalás és gyermeknevelés támogatása, a családok új lakáshoz jutásának elősegítése és az új lakások építésének ösztönzése érdekében – meghatározott feltételekkel – Magyarország területén új lakás építéséhez vagy vásárlásához vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe.

[3]A családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (Korm. rendelet2.) 2020. október 1-jén hatályos 1. § (2) bekezdése alapján a gyermeket nevelő, valamint a gyermeket vállaló nagykorú személy – meghatározott feltételekkel – a központi költségvetésből vissza nem térítendő állami támogatást vehet igénybe használt lakás vagy egylakásos lakóépület vásárlása vagy bővítése érdekében, továbbá a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását veheti igénybe lakás vásárlása érdekében.

[4]Itv. 26. § (2g)-(2h) bekezdés, 86. § (4) bekezdés.

[5]A Korm. rendelet1. 2020. október 1-jén hatályos 6. alcíme, (32-35. §) vagy a Korm. rendelet2. 2020. október 1-jén hatályos 8. alcíme (20-22. §) alapján.

[6] Itv. 99/W. §.

[7] Itv. 78. § (1) bekezdés.

[8] Az Itv. 2020. december 31-én hatályos 21. § (1) bekezdése alapján.

[9] Az Itv. 26. § (1) bekezdés f) pontjának 2020. december 31-én hatályos szövege alapján.