2024.január 1-jén megszűnt az illetékbélyeg, ezért ettől az időponttól a bírósági eljárási illetéket és a közigazgatási hatósági eljárási illetéket sem lehet ebben a formában megfizetni.

Hogyan lehet most ezeket a közterheket leróni?

1.Bírósági eljárási illeték

Idén új lehetőségként abírósági eljárásban az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek készpénzátutalási megbízással, vagyis csekken is megfizethetik az illetéket.[1]

Ilyenkor annak a bíróságnak a csekkét kell használni, amely előtt az eljárás folyik. Az adott bíróság saját illetékbevételi számlaszámát tartalmazó csekk a bíróságon szerezhető be.

A bírósági eljárási illeték lerovásának további módjairól és az ügyviteli információkról részletes tájékoztató Magyarország bíróságainak honlapján olvasható.

2. Közigazgatási eljárási illeték

A közigazgatási hatósági eljárási illetéket 2024. január 1-jétől főszabály szerint

  • az eljárás megindításakor az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül (ha erre a technikai feltételek adottak), vagy
  • az eljárás kezdeményezése előtt átutalással (a közleményben fel kell tüntetni az ügyfél nevét és lakcímét), vagy
  • az eljáró hatóság felhívására átutalással (a közleményben az ügyfél nevét, lakcímét és az ügyszámot kell feltüntetni)

kell megfizetnie az eljárás megindítását kérő személynek.[2]

Az ettől eltérő, speciális közigazgatási eljárási illetékfizetési esetköröket az illetéktörvény határozza meg,[3] de illetékbélyeg ezekben az ügyekben sem használható.

A közigazgatási hatósági eljárási illetéket, ha jogszabály máshogy nem rendelkezik, a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számú, Eljárási illetékbevételi számlára kell megfizetni.[4]

[1] Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 74. § (1e)-(1f) bekezdése.

[2] Itv. 73. § (1) bekezdése.

[3] Itv. 73. § (2)-(4a) és (7)-(8) bekezdése.

[4] Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 1/A. §-a.