Naptári év szerint működő adózóknál a helyi iparűzési adó előlegének kiegészítéséről szóló bevallás benyújtási és az összeg megfizetésének határideje

2019. december 20.

2019-ben az adóévre megfizetett iparűzési adó előlegét az adóévi várható fizetendő adó összegére annak a társasági adóalanynak, kettős könyvvitelű vállalkozónak kell kiegészítenie (ideértve a külföldi székhelyű vállalkozó magyarországi fióktelepét, továbbá a kettős könyvvitel elveinek megfelelő könyvvezetést alkalmazó más külföldi székhelyű vállalkozót is), amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított nettó árbevétele a 100 millió forintot meghaladta.

Ha az Ön vállalkozása adóelőleg-kiegészítésre kötelezett, akkor a bevallást benyújthatja

Felhívjuk figyelmét, hogy a társasági adóval ellentétben – amelynél 2019-ben megszűnt az adóelőleg-feltöltési kötelezettség –, a helyi iparűzési adóban továbbra is eleget kell tenni az adóelőleg-kiegészítésnek. A bevallást akkor is be kell nyújtani, ha az előleg-kiegészítés összege adott esetben 0 forint!

Ha az adóévre már megfizetett adóelőlegek és az előlegkiegészítés együttes összege nem éri el a tényleges adó összegének legalább 90%-át, akkor a különbözet után 10% mulasztási bírságot kell fizetnie.

Nem terheli az iparűzési adóban feltöltési kötelezettség:

  • a személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó adóalanyt,

  • az előtársasági formában működő, illetve a jogelőd nélkül alapított vállalkozót, ha a törvény alapján adóelőleget sem állapított meg az előlegfizetési időszakra.