Adózási könnyítések a légijárműipari vállalkozásoknak1

A légijárműipari vállalkozások adózási könnyítéseket vehetnek igénybe 2020 májusa óta a veszélyhelyzet megszűnése hónapjának utolsó napjáig, de legfeljebb december 31-ig.

A légijárműipari vállalkozásnak nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie a munkaviszonyban foglalkoztatott után. Ugyancsak nem kell fizetnie a Tbj. szerinti társas vállalkozónak e jogállására tekintettel.

A szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett adózónak hozzájárulás-fizetési kötelezettsége sincs.

A rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett kifizető 2020. május 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnése hónapjának utolsó napja közötti időszakban, de legfeljebb 2020. december 31-ig a hónapokra jutó hozzájárulás-fizetési kötelezettség alól is mentesül. A rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezettnek 2020-ban további előleget sem kell fizetnie.

A közteherfizetési mentesség állami támogatásnak minősül2.

A légijárműipari vállalkozások a kedvezményeket az alábbi három feltétel mellett vehetik igénybe:

1. A vállalkozás tényleges főtevékenysége:

a.légi-, űrjárműgyártás (TEÁOR és TESZOR 30.30),
b.repülőgép-, űrhajójavítás (TEÁOR és TESZOR 33.16) vagy
c.légi személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 51.10).

Tényleges főtevékenységnek számít az, amiből a vállalkozás értékesítési nettó árbevételének legalább 70 százaléka származott a jogszabály hatálybalépése előtti 12 hónapban.

2. A vállalkozás átlagos állományi létszáma a veszélyhelyzet kihirdetését megelőző 12 hónapban legalább 10 fő volt.

3. A koronavírus-járvány miatt az 1. pont szerinti tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele a 2020. január 1-től 2020. március 31-ig terjedő időszakhoz képest a 2020. április 1. és 2020. május 31-ig terjedő időszakban időarányosan legalább 25 százalékkal visszaesett.

 

1 A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásainak enyhítése érdekében a légijárműiparban tevékenykedő vállalkozások közteher kötelezettségeinek csökkentéséről szóló 209/2020. (V. 15.) Korm. rendelet alapján. Hatályos: 2020. május 16-tól.
2 209/2020. (V. 15.) Korm. rendelet 3. §-a. alapján