A bejelentést meghatározó jogszabályi hely: a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény (továbbiakban: törvény) 43. § (5) bekezdése.

Az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője, ha a törvény 43. § (3) bekezdés szerinti üzemszünetet hirdet, akkor azt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül be kell jelentenie.

 

Hogyan lehet megtenni a bejelentést?

A bejelentést elektronikus úton kell megküldeni, az e-Papír szolgáltatással.

Az e-Papír szolgáltatás használatakor

  • a Témacsoport rovat legördülő listájából az „Egyéb” opciót
  • az Ügytípus rovat legördülő listájából az „Egyéb” opciót
  • a Címzett rovat legördülő listájából az üzemanyagtöltő állomás fekvése (címe) szerint illetékes NAV adó- és vámigazgatóságot

kell kiválasztani.

Az igazgatóságok listája elérhető: itt.

A bejelentés akkor szabályos, ha azt elektronikusan nyújtották be, és

  • az üzemeltető saját tárhelyéről (cégkapu, hivatali tárhely, KÜNY tárhely) küldte, vagy
  • a bejelentés nem az üzemeltető saját tárhelyéről érkezett, de a beküldő az üzemeltető törvényes képviselője, vagy
  • a bejelentés nem az üzemeltető saját tárhelyéről érkezett, de az e-Papír mellékleteként érkező bejelentés az üzemeltető vagy törvényes képviselője elektronikus aláírását vagy AVDH hitelesítését tartalmazza; vagy
  • a bejelentés nem az üzemeltető saját tárhelyéről érkezik és a bejelentéshez a beküldőre vonatkozó eseti meghatalmazást csatoltak. A meghatalmazásnak az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint teljes bizonyító erejű köz-, vagy magánokiratnak kell lennie, azt a meghatalmazónak elektronikusan alá kell írnia vagy AVDH-val kell hitelesítenie, és így kell csatolnia az e-Papírhoz.

 

Mit kell tartalmaznia a bejelentésnek?

A bejelentést az alábbi ajánlásnak megfelelő adattartalommal kell megtenni (a szöveg alkalmazása nem kötelező, de a választott szövegezésben a …-al jelölt adatoknak szerepelniük kell).

(nyilatkozatot tevő neve)(nyilatkozatot tevő minősége) mint a(z)  … (üzemeltető neve)(üzemeltető adószáma),(üzemanyagtöltő állomás címe) alatti üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 43. § (3) bekezdése alapján bejelentem az üzemszünetet.

Az üzemszünet kezdete: 202… év ... hó … nap … óra.