Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) jelenleg a következő nyomtatványok tölthetők ki.

 • 19KATA, 20KATA, 21KATA, 22KATA (Nyilatkozat és adatszolgáltatás megszerzett bevételről, Bevallás 40 százalékos mértékű adóról, társasági adóról kisadózó vállalkozás részére a 2019/2020/2021/2022. évre),
 • 1941, 2041, 2141 (Bevallás a társasházak, a magánalapítványok és a bizalmi vagyonkezelők részére a 2019/2020/2021. évi személyi jövedelemadóról),
 • 2091, 2191, 2291 (Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról),
 • 2092, 2192 (Bevallás a közművezetékek adójáról),
 • 2020, 2120, 2220 (Havi bevallás a biztosítási adóról),
 • 20P90, 21P90, 22P90 (Bevallás a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazók és a befektetési alapok különadójáról),
 • 21KIVA, 22KIVA (Bevallás a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről (társasági adó, osztalék utáni adót kiváltó adó, innovációs járulék, energiaellátók jövedelemadója),
 • 21TFEJLH, 22TFEJLH (Bevallás a turizmusfejlesztési hozzájárulásról),
 • BEV_J01 (Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről),
 • BEV_J02 (Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítéséről),
 • 2101, 2201 (Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben),
 • TAONY (Társasági-adóbevallást helyettesítő nyilatkozat),
 • SPORTBEJ (Bejelentés a látvány-csapatsport támogatásáról a Tao. tv. 22/C. § alapján),
 • NY (Nyilatkozat a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról),
 • ATVUT17 (Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez),
 • ’T101 (Természetes személyek adószám-igénylése, változásbejelentése),
 • ’T1011U (Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséggel kapcsolatos bejelentések teljesítése),
 • ’T101E (Egyéni vállalkozók adat- és változásbejelentése),
 • ’T1041 (Bejelentő és változásbejelentő adatlap a munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól),
 • ’T1042E (Bejelentő és változásbejelentő lap az egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló atipikus jogviszony bejelentésének adatai),
 • ’T1043H (Háztartási munka bejelentése),
 • ’T201 (Külföldi szervezetek, egyházak, társasházak és egyéb szervezetek adat- és változásbejelentése),
 • ’T201CSZ (Alapítványok, egyesületek és egyéb civil szervezetek adat- és változásbejelentése),
 • ’T201T (Cégbejegyzésre kötelezett szervezetek és egyéni cégek adat- és változásbejelentése),
 • ’T201TSZ (Törzskönyvi jogi személyek adat- és változásbejelentése),
 • ’T34 (A természetes személy adóazonosító jellel, adóigazolvánnyal, vámazonosító számmal és levelezési címmel kapcsolatos bejelentése),
 • GJADO (Adat-és változásbejelentés a gépjármű mentesség / kedvezmény/ szüneteltetés igénybevételéhez),
 • NAV_J09 (Adatszolgáltatás a jövedéki engedélyes kereskedő készletváltozásáról),
 • NAV_J33 (Jövedéki kiskereskedő és bérfőzető bejelentése),
 • NAV_J41 (Üzemanyagtöltő állomás adatszolgáltatása),
 • NAV_J49 (Bejelentés a magánfőzött párlat előállításáról),
 • TEL (Kérelem az egyes adóügyek telefonos ügyintézését lehetővé tevő ügyfélazonosító-szám igényléséhez, törléséhez és cseréjéhez),
 • 22NYHIPA (Nyilatkozat HIPA adóelőleg kedvezmény érvényesítéséről KKV minőség miatt),
 • AUTRESZ (Kérelem az Art. 156. és 199. §-ai szerinti automatikus fizetési könnyítési kérelmek benyújtásához, módosításához, visszavonásához),
 • ONELLB (Önellenőrzés bejelentése az Art. 55. §-a alapján),
 • NAV_F04 ("Érzékeny" FAJ kódos bejelentés),
 • NAV_F06 (Egyéb fémkereskedelmi szakterületi bejelentések, kérelmek).

Adóelőleg-nyilatkozatok:

 • ANYCSK (Adóelőleg-nyilatkozat a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről),
 • ANYEHK (Adóelőleg-nyilatkozat az első házasok kedvezményének érvényesítéséről),
 • ANYNTA (Adóelőleg-nyilatkozat a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének érvényesítéséről),
 • ANY25NEM (Adóelőleg-nyilatkozat a 25 év alatti fiatalok kedvezményének részben vagy egészben történő mellőzéséről),
 • ANYSZK (Adóelőleg-nyilatkozat a személyi kedvezmény érvényesítéséről),
 • ANYKTG (Adóelőleg-nyilatkozat az adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető költségekről),
 • ANYKIM (Külföldi adóügyi illetőségű magánszemély nyilatkozata kedvezmény érvényesítéséhez).

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal