• Az új HIPA menüpontban az iparűzési adóval kapcsolatos, önkormányzati adóhatóság előtti eljárásokra lehet hosszabb távú, állandó meghatalmazást benyújtani egyszerűen és gyorsan a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV).
  • Az új HIPA menüpont kiválthat több HIPAMEGH (ÁNYK) nyomtatványt, azaz az eBEV felületen egy bejelentésben akár több önkormányzat részére is meg lehet küldeni az állandó meghatalmazást elektronikus formában.
  • A NAV a meghatalmazottra vonatkozó adatokat nem veszi nyilvántartásba, azokat csak továbbítja a megjelölt települési önkormányzatoknak.
  • A HIPA menüpont nem használható a NAV előtti képviseleti jogosultságok bejelentésére, arra továbbra is az EGYKE-adatlapot kell kitölteni.
  • A 135/2020 (IV.17.) Korm. rendelet értelmében létrejövő különleges gazdasági övezetekben (KGÖ) székhellyel, telephellyel rendelkező, illetve ott ideiglenes jelleggel iparűzési tevékenységet végző adóalanyok KGÖ-re vonatkozó helyi adóügyeivel kapcsolatos feladat- és hatáskörök a NAV-hoz kerültek. Ezekben az ügyekben az állandó meghatalmazott bejelentéséhez szintén az EGYKE-adatlapot kell benyújtani.