2006. évtől új bevallások használatát rendszeresíti az állami adóhatóság, továbbá az egyszerűsítés érdekében az azonos adattartalmú havi és negyedéves, valamint éves bevallásokat összevontuk. Ezek a következők:

06081-es bevallás: a havi és negyedéves bevallók, a 2006. április hónaptól a havi bevallási rendszerhez önkéntesen csatlakozók, valamint a kiemelt adóalanyok a magánszemélyeknek juttatott kifizetésekhez (elszámolásokhoz) kapcsolódó valamennyi adóról és járulékról ezt a bevallást kötelesek benyújtani 2006. első negyedévére. A havi bevallók a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig, a negyedéves bevallók a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, illetőleg akik ebbe a körbe nem sorolhatók, de áprilistól havi bevallásra kötelezettek vagy havi bevallás benyújtását vállalták, 2006. május 12. napjáig kötelesek bevallási kötelezettségüket teljesíteni. A bevallást a 2005. december 31-én hatályos szabályok szerinti módon kell az állami adóhatósághoz benyújtani.

06081K adatszolgáltatás: mindazok az adózók, akik a 06081-es bevallás benyújtására kötelezettek, illetve azt vállalták, 2006. május 12-ig a tárgyév első negyedévéről kontroll-adatszolgáltatást kötelesek teljesíteni.

0608-as bevallás: a havi és negyedéves bevallóknak, a havi bevallási rendszerhez önkéntesen csatlakozóknak és a kiemelt adóalanyoknak a magánszemélyeknek juttatott kifizetésekhez (elszámolásokhoz) kapcsolódó valamennyi adóról és járulékról 2006. áprilistól havonta a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig, kizárólagosan elektronikus úton ezt a bevallást kell benyújtaniuk. Ezt a bevallást kell megszűnés esetén is benyújtani, valamint ezen a bevalláson végezhető el a helyesbítés és önellenőrzés.

06083-as bevallás: az éves adóbevallás benyújtására kötelezetteknek a magánszemélyeknek juttatott kifizetésekhez (elszámolásokhoz) kapcsolódó valamennyi adóról és járulékról elektronikus úton ezt a bevallást kell benyújtaniuk 2007. január 31-éig. Amennyiben az adózó tevékenységét 2006 év folyamán november 30-ig megszünteti, akkor 2006. január 1-jétől a megszünés idejéig szintén ezen a bevalláson köteles a magánszemélyek valamennyi adójáról és járulékáról a bevallási kötelezettségét teljesíteni. A tevékenységét év közben megszüntető adózó a bevallási kötelezettségét Internetről letöltött papíralapú bevalláson is teljesítheti. Ha az adózó a tevékenységét 2006. december hónap folyamán szünteti meg, a bevallási kötelezettségét már elektronikus úton köteles teljesíteni.

06581-es bevallás: a havi és negyedéves bevallásra kötelezett, a 2006. április hónaptól a havi bevallási rendszerhez önkéntesen csatlakozó, valamint a kiemelt adóalany egyéni vállalkozóknak a saját adó és járulékfizetésükkel kapcsolatban ezt a bevallást kell benyújtaniuk 2006. első negyedévére. A havi bevallók a tárgyhónapot követő hónap 20-ig, a negyedéves bevallók a tárgynegyedévet követő hónap 20-ig, illetőleg akik ebbe a körbe nem sorolhatók, de áprilistól havi bevallásra kötelezettek vagy havi bevallás benyújtását vállalták, 2006. május 12. napjáig kötelesek bevallási kötelezettségüket teljesíteni. A bevallást a 2005. december 31-én hatályos szabályok szerinti módon kell az állami adóhatósághoz benyújtani.

06581K adatszolgáltatás: mindazok az egyéni vállalkozók, akik a 06581-es bevallás benyújtására kötelezettek, illetve azt vállalták, 2006. május 12-ig a tárgyév első negyedévéről kontroll-adatszolgáltatást kötelesek teljesíteni.

0658-as bevallás: 2006. április hónaptól a havi és negyedéves bevallásra kötelezett, a havi bevallási rendszerhez önkéntesen csatlakozó és a kiemelt adóalany egyéni vállalkozóknak kizárólagosan elektronikus úton a saját adó és járulékfizetésükkel kapcsolatban ezt a bevallást kell benyújtaniuk a tárgyhónapot követő hónap 12-ig. Ezt a bevallást kell megszűnés esetén is benyújtani, valamint ezen a bevalláson végezhető el a helyesbítés és önellenőrzés.

06583-as bevallás: a 2006. április 1-jétől havi bevallásra nem kötelezett, illetve annak benyújtását önként nem vállaló egyéni vállalkozóknak elektronikus úton ezt a bevallást is be kell benyújtaniuk 2007. január 31-éig. Amennyiben az adózó tevékenységét 2006. év folyamán november 30-ig megszünteti, akkor 2006. január 1-jétől a megszünés idejéig szintén ezen a bevalláson is köteles azokról az adókról és járulékáról a bevallási kötelezettségét teljesíteni, amelyek a bevallásban szerepelnek. A tevékenységét év közben megszüntető adózó a bevallási kötelezettségét az Internetről letöltött papíralapú bevalláson is teljesítheti. Ha az adózó a tevékenységét 2006. december hónap folyamán szünteti meg, a bevallási kötelezettségét már elektronikus úton köteles teljesíteni.

0619-es bevallás: Az éves bevallás benyújtására kötelezett adózó ezt a bevallást köteles benyújtani a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig a rehabilitációs hozzájárulás előlegéről, a kulturális járulékról, az innovációs járulék előlegéről, illetőleg 2006. július 20-ig a szakképzési hozzájárulás előlegéről.

0601-es bevallás: ezt a bevallást köteles benyújtani a tárgyhónapot, illetve a tárgynegyedévet követő hónap 20-ig a havi, illetve évközi bevallási kötelezettség teljesítésére kötelezett adózó azokról az adókról, amelyek a magánszemélyekhez nem köthetők. A bevallást akkor is be kell nyújtani, ha az adózó a tevékenységét 2006. év folyamán megszünteti.

0603-as bevallás: ezt a bevallást köteles benyújtani a tárgyévet követő év február 15-ig az éves bevallási kötelezettség teljesítésére kötelezett adózó azokról az adókról, amelyek a magánszemélyekhez nem köthetők. A bevallást akkor is be kell nyújtani, ha az adózó a tevékenységét 2006. év folyamán megszünteti.