Két egymást követő felülvizsgálat között nem telhet el 13 hónapnál hosszabb idő.1 Az üzemeltető felelőssége, hogy minden évben határidőben sor kerüljön a felülvizsgálatra, amihez elengedhetetlen, hogy együttműködjön a felügyeleti szolgáltatóval és biztosítsa a felülvizsgálat elvégzésének feltételeit (pl. hozzáférés biztosítása az automatához).

A felülvizsgálaton a felügyeleti szolgáltató ellenőrzi:
a) az automata felügyeleti egység és csatlakozásainak sértetlenségét, valamint
b) az áramellátó rendszer, beleértve az akkumulátor – ha rendelkezik ilyennel az egység – állapotát és működőképességét.2

A felülvizsgálatról a felügyeleti szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel. Az üzemeltető a jegyzőkönyvvel igazolhatja a NAV felé, hogy a felülvizsgálat megtörtént. Ha a felülvizsgálat valamilyen rendellenességet tár fel, azt a felügyeleti szolgáltató jelzi a NAV-nak.3

Az automata berendezések üzemeltetésével és az automata felügyeleti egységgel kapcsolatos kötelezettségeket a NAV ellenőrzi.4 Ha egy üzemeltető megszegi az éves felülvizsgálatra vonatkozó előírásokat, természetes személyként 500 ezer forintig, nem természetes személyként akár 1 millió forintig terjedő mulasztási bírságra számíthat.5

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

  

1 Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 49. § (4) bekezdés
2 NGM rendelet 49. § (2) bekezdés
3 NGM rendelet 49. § (3) bekezdés
4 Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 107. § (20) bekezdés
5 Art. 235. § b) pont