2024. január 1-jétől az Áfa tv.[1] – a 27, 18 és 5%-os mellett – egy új, 0%-os adómértéket határoz meg[2]. Ez az új, 0%-os adómérték a vtsz. 4902[3] alá tartozó napilap (hetenként legalább négyszer megjelenő kiadvány) értékesítésekor alkalmazandó.[4] Az ide tartozó termékértékesítésről kiállított számla adatairól a 0%-os adómérték alkalmazásával kell a számlaadat-szolgáltatási kötelezettséget teljesíteni.

Az Online Számla rendszer webes felületén a 0%-os adómérték alá tartozó értékesítésről kiállított számla adatainak rögzítésekor az „Adómérték” mezőben

  • egyszerűsített számlánál az áfatartalom százalékos mértékének,
  • normál számlánál az alkalmazott adó mértékének

jelölése után választható ki a „0%”[5]. A webes felületen az új adómérték megfelelő alkalmazásának elősegítése érdekében a „0%” mellett zárójelben szerepel a „napilap” megnevezés is.

Ha az adatszolgáltatásban rögzített teljesítési időpont 2024. január 1-jét megelőző napra esik, akkor a „0% (napilap)” kiválasztásakor a felület hibát jelez. Ennek indoka az, hogy számlaadat-szolgáltatási kötelezettség alá tartozó számlákon csak 2024. január 1-jei vagy azt követő teljesítési időpont (ideértve az előlegfizetés időpontját is) esetén alkalmazható 0%-os adómérték.[6]

A számlázóprogramokból érkező számlaadat-szolgáltatásokban is csak akkor szerepelhet 0%-os adómérték (százalékérték), ha a számlán szereplő teljesítési időpont (ideértve az előlegfizetés időpontját is) 2023. december 31. utáni. Korábbi teljesítési időpont esetén a 0%-os adómértéket tartalmazó számlaadat-szolgáltatás nem teljesül (ERROR üzenetet kap).

A megfelelő számlázás és számlaadat-szolgáltatás érdekében javasolt megvizsgálni, hogy az alkalmazott számlázó-program a 0%-os adómérték alá tartozó ügylet megfelelő kezelését biztosítja-e. Az új, 0%-os adómérték helyett adómentesség (például alanyi adómentesség) vagy Áfa tv. hatályán kívüliség nem alkalmazható a számlázás és az adatszolgáltatás során sem.

A NAV ingyenes Online Számlázó programja a 0%-os adómértéket megfelelően kezeli.

 

[1] Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.

[2] Áfa tv. 82. § (4) bekezdése.

[3] A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2017. október 12-i (EU) 2017/1925 bizottsági végrehajtási rendelet 2018. január 1-jei állapota szerinti áruazonosító számot (vámtarifaszám) kell irányadónak tekinteni.

[4] Áfa tv. 3/B. számú melléklete.

[5]Az Áfa tv. 82. § (4) bekezdése szerinti 0%-os adómérték esetén a 83. § d) pontjából következően az egyszerűsített számlán alkalmazandó százalékérték is nulla.

[6] Áfa tv. 82. § (4) bekezdése, 84. §-a és 10. számú mellékletének 1. pontja.