[Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 12/B. § (1) bekezdés, 27. § ]

 

Az ún. drop-shipping értékesítési modell – hagyományos értelemben vett lényege –, hogy a vevő a terméket az interneten keresztül rendeli meg egy webshopot üzemeltető adóalanytól, aki azt a vevő általi megrendelés alapján szerzi be egy másik, árukészlettel ténylegesen rendelkező adóalanytól (gyártó, forgalmazó) és értékesíti tovább a vevő részére.

 

E konstrukcióban tehát a terméket kétszer értékesítik egymást követően, de annak elfuvarozása az első értékesítőtől közvetlenül a végső vevő részére történik. Az ügyletben az első értékesítés adóalany részére, míg a második értékesítés a végső fogyasztó részére történik. Ennek megfelelően az ügylet láncértékesítés, mivel a terméket többször értékesítik úgy, hogy azt egyszer fuvarozzák el a láncban lévő első értékesítőtől a láncban lévő utolsó vevő részére.

 

Ennek kapcsán kérdéses, hogy a második értékesítést a láncügylet közbenső szereplője bevallhatja-e az uniós egyablakos rendszer (OSS) keretében, mint Közösségen belüli távértékesítést, ha a terméket a Közösség egyik tagállamából adják fel, annak rendeltetési helye a Közösség másik tagállama és a termék fuvarozását, fuvaroztatását vagy az első értékesítő vagy a második (közbenső) értékesítő végzi a saját nevében, aki (amely) nem telepedett le gazdasági céllal sem a termék fuvarozásra történő feladási helye szerinti tagállamban, sem a fuvarozás rendeltetési helye szerinti tagállamban, és nem rendelkezik adószámmal e tagállamok egyikében sem.

 

A Közösségen belüli távértékesítés fogalmát az Áfa tv. 12/B. § (1) bekezdése határozza meg. Eszerint termék Közösségen belüli távértékesítésének a termék olyan értékesítése tekintendő, amikor a termék küldeménykénti feladását vagy fuvarozását az értékesítő maga, vagy javára más végzi – ideértve az értékesítő közvetett részvételével történő feladást, fuvarozást is – a Közösség egy olyan tagállamából, amely eltér attól a tagállamtól, amelyben a feladott, illetve fuvarozott termék – a beszerző nevére szóló rendeltetéssel – a küldeménykénti megérkezésekor vagy a fuvarozás befejezésekor van, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek

  • a termék értékesítése
    • olyan adóalany vagy nem adóalany jogi személy részére történik, akinek (amelynek) beszerzése, mint termék Közösségen belüli beszerzése után nem kell adót fizetnie, vagy
    • bármely más nem adóalany személy, szervezet részére történik; és
  • az értékesített termék
    • nem új közlekedési eszköz, illetve
    • nem szolgál fel- vagy összeszerelés tárgyául, függetlenül attól, hogy azt kíséri-e próbaüzem, vagy nem.

 

E rendelkezésből látható, hogy a Közösségen belüli távértékesítésnek minősülés feltétele többek között, hogy a termékértékesítés fuvarozással egybekötött legyen, és a terméket az értékesítő fuvarozza vagy fuvaroztassa. Figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy láncértékesítés esetén az Áfa tv. 27. § (1) bekezdése értelmében, a láncban csak egy termékértékesítés tekinthető fuvarozással egybekötöttnek. Tehát azt kell megállapítani, hogy az adott körülmények között melyik termékértékesítéshez kell a fuvarozást társítani, és melyik értékesítő minősül a fuvarozást végzőnek, végeztetőnek. Abban az esetben, ha a termék vevő részére történő eljuttatását az első értékesítő nem a közbenső értékesítő javára végzi, akkor a második értékesítést illetően az egyablakos rendszer (OSS) nem alkalmazható, egyrészt mivel a termék küldeménykénti feladását vagy fuvarozását nem a közbenső értékesítő szervezi, másrészt mivel ez esetben az első értékesítés minősül fuvarozással egybekötöttnek.

 

Abban az esetben, ha a közbenső szereplő fuvaroz vagy fuvaroztat a megadott körülmények között, szükséges figyelemmel lenni az Áfa tv. 27. § (2) bekezdésében foglaltakra.

Az Áfa tv. 27. § (2) bekezdése – a láncértékesítések teljesítési helyének meghatározása kapcsán – kimondja, hogy abban az esetben, ha a termék küldeménykénti feladását vagy fuvarozását a közbenső szereplő maga vagy – javára – más végzi, úgy kell tekinteni, mint aki (amely) a termék küldeménykénti feladását vagy fuvarozását beszerzőként végzi, illetve arra másnak, beszerzőként adott megrendelést, kivéve, ha közölte a részére terméket értékesítővel a számára az által a tagállam által megállapított adószámot, amelyből a terméket feladják vagy elfuvarozzák.

 

Minthogy a feltételezett esetben a közbenső értékesítőnek nincs adószáma a fuvar feladási helye szerinti tagállamban, a fuvarozással érintett termékértékesítésnek a közbenső értékesítő részére történő termékértékesítés minősül. A közbenső szereplő által a végső vevő részére történő értékesítés egy fuvarozás nélküli termékértékesítés, amelynek teljesítési helye az Áfa tv. 27. §-a alapján, a fuvar rendeltetési helye szerinti tagállam.

 

Tehát ez esetben is az adódik, hogy a közbenső vevő általi értékesítés egy fuvarozás nélküli termékértékesítés, vagyis az nem tartozik bele a Közösségen belüli távértékesítés fogalmába. Ebből kifolyólag a leírt esetekben nincs lehetőség arra, hogy az említett értékesítési konstrukcióban az ügyletet a közbenső értékesítő Közösségen belüli távértékesítésként az uniós egyablakos rendszerben vallja be és fizesse meg utána az áfát.

 

A fentiekkel megegyező értelmezést tartalmaz az Európai Bizottság által kiadott Útmutató az egyablakos héaügyintézéshez című tájékoztató a 2. rész 5. adózói kérdésére kivételszabályaként megadott példában.

 

[Pénzügyminisztérium Fogyasztási és Forgalmi Adók Főosztály PM/5898/2022, NAV KI Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 7185613419/2022.]