Előfordulhat, hogy eltérés van az elektronikusan lekérdezett, vagy a kivonat formájában megkapott adószámlaadatok és a saját nyilvántartás között. Ha a saját nyilvántartás helyes, akkor intézkedni kell az adószámla rendezéséről.
A rendezés az eltérés jellegétől függ. Lehetséges, hogy a bevallásban a ténylegestől eltérő kötelezettséget vallott be valaki. Ilyen esetben a hibás bevallás által eredményezett eltérés csak önellenőrzéssel korrigálható. Ha viszont a korrekcióra a NAV hivatott (például az igazolhatóan teljesített befizetés nincs könyvelve az adószámlán), akkor az érintett adónem és az eltérés részletes megjelölésével célszerű az adószámla-kivonatra észrevételt tenni. Az észrevételt alátámasztó dokumentumokat (például a befizetését igazoló csekket, vagy az átutalásról terhelési értesítőt) mindenképpen be kell mutatni a NAV-nál, vagy azok másolatát csatolni kell. Az észrevétel illetékmentes, személyesen, írásban, telefonon vagy elektronikusan is előterjeszthető.