Az adószámla alakulását és a lekönyvelt tételeket érdemes folyamatosan nyomon követni. Ebben nyújt segítséget az adószámla elektronikus lekérdezése. Kifejezetten célszerű a bevallások benyújtása után ellenőrizni, hogy az adatokat a NAV rendben lekönyvelte-e, illetve az egyes befizetések után ellenőrizni, hogy azok megjelentek-e az adószámlán. Hasznos lehet továbbá ellenőrizni az egyenleget egyes eljárások, igénylések (például adóigazolás kérése) előtt, mert a rendezetlen tételeket célszerű még az eljárás előtt befizetni.