FERÖER-SZIGETEK

  1. 3. számú Jegyzőkönyv: a "származó termék" fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről (MAGYAR)

PÁN - EURÓ - MEDITERRÁN JEGYZŐKÖNYVEK

  1. Magyarázó megjegyzések a származási szabályokról szóló pán-euró-mediterrán jegyzőkönyvekre vonatkozóan (MAGYAR)

  2. A Bizottság közleménye a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény vagy az ezen egyezmény szerződő felei közötti diagonális kumulációval kapcsolatos származási szabályokra vonatkozó jegyzőkönyvek alkalmazásáról (2021/C 418/12)

  3. Az Európai Közösség más európai országok közötti és az euró-mediterrán partnerségben résztvevő országok közötti kereskedelemben használt kedvezményes származási szabályok kézikönyve (MAGYAR)

  4. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE a pán-euromediterrán térségben a származási szabályokat alkalmazó szerződő felek(1)közötti diagonális kumulációt lehetővé tévő átmeneti származási szabályok alkalmazásáról (2023/1531)

  5. AZ EK-DÁNIA–FERÖER SZIGETEK VEGYES BIZOTTSÁG 1/2021. SZ. HATÁROZATA (2021. június 23.) az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és a Feröer szigetek helyi kormánya közötti megállapodásnak a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításáról [2021/1906]