1. A TANÁCS   HATÁROZATA (2008.   november 20.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Közép-Afrikai fél közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás   aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (2009/152/EK)

  2. ÁTMENETI   GAZDASÁGI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösség és Tagállamai, másrészről a   Közép-Afrikai fél között

  3. A származási szabályokat az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1076 Rendeletének (2016. június 8.) II. Melléklete tartalmazza.

Megjegyzés:

Az Európai Unióból Kamerunba induló szállítmányok esetében a Kamerun által, a 2016/367 számú dekrétummal a kameruni jog számára nyilvánosságra hozott szabályokat kell alkalmazni. (Bár a dekrétum utolsó pontja szerint a dekrétumnak az EU Hivatalos Lapjában angolul és franciául is meg kellene jelennie, jelenleg csak ez a francia változat hozzáférhető.)