EU - Brit Megállapodás

  1. A BIZOTTSÁG (EU) 2021/775 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. május 11.) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Unió, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás „származó termékekre”irányadó szabályaitól való eltérés tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról
  2. KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között (a származási szabályokat a 2. Fejezet tartalmazza (51-86. oldal)
  3. A TANÁCS (EU) 2021/689 HATÁROZATA (2021. április 29.) az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodásnak, valamint az Európai Unió és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti, a minősített adatok cseréjére és védelmére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről
  4. Értesítés az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy- Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás, valamint az Európai Unió és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti, a minősített adatok cseréjére és védelmére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodás hatálybalépéséről
  5. KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG, ÉS MÁSRÉSZRŐL NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK- ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA KÖZÖTT (ARCHÍV!)
  6. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2254 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. december 29.) a származásmegjelölő nyilatkozatoknak az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyságba irányuló preferenciális kivitel céljából beszállítói nyilatkozatok alapján történő kiállításáról
  7. 7001-2021 FELHÍVÁS AZ EU-EGYESÜLT KIRÁLYSÁG KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA KERETÉBEN AZ IMPORTŐR TUDOMÁSÁN ALAPULÓ KÉRELMEK JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL