1. Értesítés az EU és Ghána között létrejött átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás keretében 2023. augusztus 20-tól az Európai Unióba behozandó, Ghánából származó termékek kapcsán érvényes származási igazolásokról (2023/C 245/06)
 2. Bizottság közleménye az egyrészről Ghána, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodáshoz csatolt 1. jegyzőkönyv 7. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján Kumuláció az Európai Unió, valamint az egyéb nyugat-afrikai országok, az egyéb AKCS-államok és az Európai Unió tengerentúli országai és területei között, a Ghána–EU átmeneti gazdasági partnerségi megállapodáshoz csatolt 1. jegyzőkönyv 7. cikkének (1) és (2) bekezdésében előírtak szerint (2022/C 35/02)
 3. AZ EGYRÉSZRŐL GHÁNA, MÁSRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI KÖZÖTTI ÁTMENETI GAZDASÁGI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁSSAL LÉTREHOZOTT GAZDASÁGI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁSSAL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG 1/2020. sz. HATÁROZATA (2020. augusztus 20.) a „származó termékek” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 1. jegyzőkönyv elfogadásáról [2020/1526]

 4. A TANÁCS (EU) 2016/1850 HATÁROZATA (2008. november 21.) az egyrészről Ghána, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

 5. ÁTMENETI GAZDASÁGI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS egyrészről Ghána, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között

 6. Értesítés az egyrészről Ghána, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

 7. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1076 RENDELETE (2016. június 8.) a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról (átdolgozás)

 8. Értesítés az EU és Ghána között létrejött átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás keretében 2023. augusztus 20-tól az Európai Unióba behozandó, Ghánából származó termékek kapcsán érvényes származási igazolásokról
  (2023/C 245/06)

 9. Értesítés a ghánai exportőröknek az EU és Ghána közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás alapján a Ghánából az Európai Unióba irányuló exportra vonatkozó származási nyilatkozatok kiállítása céljából történő nyilvántartásba vételére szolgáló rendszer alkalmazásáról
  (C/2023/173)