Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az 1979. évi 12. törvényerejű rendelet hirdette ki az oktatási, a tudományos és a kulturális jellegű tárgyak behozataláról szóló Lake Successben, 1950. november 22-én kelt megállapodást (továbbiakban: Megállapodás).
A Megállapodás 1. cikkében foglaltak szerint a Szerződő Államok kötelezik magukat arra, hogy nem alkalmaznak vámot és más illetéket a behozatalkor vagy a behozatallal kapcsolatban, ha az oktatási, tudományos és kulturális jellegű tárgyak egy másik Szerződő Állam termékei.

A Megállapodást aláíró Szerződő Államok listája itt érhető el angol nyelven.