A Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) a koncesszori fémkereskedő napi adatszolgáltatásának egy speciális esetével keresték meg.

Az volt kérdéses, hogyan kell bejelenteni azt az érzékeny FAJ-kódos fémkereskedelmiengedély-köteles anyagot – a NAV_F02 jelű nyomtatványon –, amelynek átvételét a NAV korábban a kereskedőnek a fémkereskedelmi telephelyére igazolta vissza, azonban időközben erre a telephelyére megkapta a NAV-tól a koncesszori fémkereskedelmi engedélyét.

A koncesszori fémkereskedő a koncesszori hulladékot akkor is átveheti, ha a koncesszori engedélyénél korábbi NAV-visszaigazolás a nevére, az adott telephelyére lett kiállítva, azonban abban még nem koncesszori fémkereskedőként szerepel – attól függetlenül, hogy a visszaigazolás még a fémkereskedelmi engedélyének számát tartalmazza. 

Azonban a kereskedő a fémkereskedelmiengedély-köteles, hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó hulladékot (koncessziós hulladék) fémkereskedői minőségében nem veheti át, mivel a NAV az adott fémkereskedő nevére, telephelyének címére időközben már koncesszori fémkereskedői engedélyt adott ki. 

Ugyanis, ha a fémkereskedőnek nincs koncesszori fémkereskedelmi engedélye, csak olyan fémkereskedelmiengedély-köteles anyagot vehet át, amelyről szemrevételezéssel egyértelműen megállapítható – vélelmezhető –, hogy az nem koncessziós hulladék.[1]

Viszont, ha a fémkereskedőnek koncesszori fémkereskedelmi engedélye is van, és a neki fémkereskedői minőségben felajánlott fémhulladékról vélelmezi, hogy az koncessziós hulladék, koncesszori fémkereskedőként átveheti azt.[2]

E rendelkezések betartását a NAV a koncesszori fémkereskedők napi bejelentéseinek feldolgozásakor kiemelten ellenőrzi, az alábbi fő szempontok szerint:

  • Elfogadja azokat a napi bejelentéseket, amelyeknél a visszaigazoláson az adott telephelyre kiadott fémkereskedelmi engedély száma szerepel – és még nem a későbbi koncesszori engedély száma –, azonban minden egyéb adat (FAJ-kód, mennyiség stb.) szabályszerű. 
  • Koncesszori fémkereskedelmi engedéllyel nem rendelkező fémkereskedő továbbra is csak olyan fémkereskedelmiengedély-köteles anyagot vehet át, amely nem koncesszori fémhulladék. 

 

                                                                                                Nemzeti Adó- és Vámhivatal


[1] A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény (Fémtv.) 4. § (3a) bekezdése alapján.

[2] A Fémtv. 4. § (3b) bekezdése alapán.