Általános tudnivalók

Az elektronikus vám ( e-vám) kezdeményezés legfőbb célja, hogy a vámeljárások során a papír alapú eljárásokat - lehetőleg közösségi szinten egységes - elektronikus eljárásokra cserélje, így egy modern, versenyképes vámkörnyezetet hozzon létre, elősegítve ezáltal a legális kereskedelmet. A kezdeményezés további célja az, hogy javítsa az Európai Közösség külső határainak védelmét.

A kezdeményezéshez a jogszabályi keretet az Európai Parlament és a Tanács papírmentes vám- és kereskedelmi környezetről szóló 70/2008/EK határozata adja. A határozat definiálja az ennek keretében megfogalmazott célkitűzéseket, valamint a megvalósítás szerkezetét, eszközeit és a határidőket. A határozatot a Bizottság a tagállamokkal együttműködve hajtja végre.

A vámeljárások, illetve a vámkörnyezet elektronikussá tétele természetesen komplex feladat, ennek egyes elemei az alábbiak:

Rövidítés

Angol megnevezés

Magyar megnevezés

AIS/AES

Automated Import System/Automated Export System HU

Automatizált Behozatali Rendszer /Automatizált Kiviteli Rendszer

ICS

Import Control System

Behozatali Ellenőrző Rendszer

ECS

Export Control System

Kiviteli Ellenőrző Rendszer

NCTS

New Computerized Transit System

Új Számítógépesített Tranzit Rendszer

EORI

Economic Operators' Registration and Identification

Gazdasági Szereplők Nyilvántartása és Azonosítása

E rendszerek jogszabályi alapját a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/ EGK tanácsi rendelet, valamint a végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet alkotja.

Az e-árunyilatkozat adás nemzeti szabályait a közösségi vámjog részletes szabályainak megállapításáról szóló 15/2004. (IV.5.) PM rendelet  tartalmazza.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke által kiadott tájékoztatás az elektronikus árunyilatkozatok benyújtásáról, feldolgozásáról itt tekinthető meg.

Nemzeti Adó- és Vámhivatala
Központi Hivatala
Vám Főosztály