A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) tájékoztatást adott ki a REACH-rendelet[1] szerint importkorlátozás alá eső anyagok behozataláról.

A tájékoztatás az érintett vegyi anyagok importkorlátozásának, engedélykötelezettségének, és a vámeljárásokhoz szükséges TARIC-igazoláskódok alkalmazásának alapvető tudnivalóit tartalmazza.

Az NNGYK tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

https://nnk.gov.hu/index.php/kbkhf-hirek/129-kbkhf-hirek/2167-reach-importellenorzes-alkalmazasa-a-vameljarasok-soran

Ha a REACH-rendelet hatálya tartozó vegyi anyagok importkorlátozásával, engedélyezésével kapcsolatban kérdés merül fel, az NNGYK Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály REACH, CLP és PIC Kompetens Hatósági Osztálya adhat felvilágosítást:

Kérjük, hogy a REACH-rendelet hatálya alá tartozó vegyi anyagok behozatali vámeljárásaiban az említett tájékoztató szerint járjanak el.


Budapest, 2023. szeptember 14.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

 [1] A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet.