2020. március 31-ével jogszabályi változás folytán megszűnnek a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságok. A közigazgatási perekben 2020. április 1-jétől elsőfokon nyolc törvényszék (Fővárosi Törvényszék, Budapest Környéki Törvényszék, Debreceni Törvényszék, Győri Törvényszék, Miskolci Törvényszék, Pécsi Törvényszék, Szegedi Törvényszék és a Veszprémi Törvényszék) jár el regionális illetékességgel.

A NAV döntései elleni kereseteket 2020. március 31-jéig még a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságoknak, 2020. április 1-jétől viszont már az adott ügyben illetékességgel rendelkező Törvényszéknek címezve lehet előterjeszteni.

A 2020. április 1-jétől eljáró bíróságok illetékességét a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény szabályozza.

E törvény 21. § (6) bekezdése szerint a közigazgatási jogvitákban a törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben első fokon a közigazgatási kollégiummal rendelkező törvényszékek a törvényben meghatározott illetékességi területtel járnak el. Ezek a Fővárosi Törvényszék, Budapest Környéki Törvényszék, Debreceni Törvényszék, a Győri Törvényszék, Miskolci Törvényszék, Pécsi Törvényszék, Szegedi Törvényszék és a Veszprémi Törvényszék.

A törvényszékek illetékességi területét a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról 2010. évi CLXXXIV. törvény 1. számú melléklete tartalmazza, valamint az alábbi térkép mutatja.

terkep.png terkep.png 

A kép forrása https://birosag.hu/hirek/kategoria/birosagokrol/valtozasok-kozigazgatasi-es-munkaugyi-perekben-2020-aprilis-1-tol


A fenti változás miatt a NAV bírósági úton támadható döntéseivel, intézkedéseivel szembeni keresetek benyújtására rendszeresített (NAVKPER2) űrlap is frissítésre kerül, az űrlap újabb verziója 2020. április 1-jén 00.00 órától érhető el. Ezt követően a régi verziójú űrlap nem használható.

A NAVKPER2 nyomtatvány és kitöltési útmutatója az alábbi helyről tölthető le:

http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/NAV_navkper2.html

Az űrlapot az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsz tv.) valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával ügyfélkapun, cégkapun és hivatali kapun keresztül lehet benyújtani.