2020. június 1-je óta az Uniós Vámkódex[1] szerinti különleges eljárásokhoz kapcsolódó szabványos információcserére az Európai Bizottság által fejlesztett „Uniós Vámkódex – Adatlapok (INF) különleges eljárásokhoz” elnevezésű elektronikus alkalmazást kell használni, ami az EU Ügyfél Portálon keresztül érhető el. A következőkben a rendszer használatának gyakorlati kérdéseiről olvashat.

A szabványosított információcsere (INF) részletszabályait a 2015/2446 bizottsági rendelet[2] tartalmazza (FJA). Az információcsere kapcsán fontos kiemelni:

 • Az INF kizárólagEX/IM vagy IM/EX aktív és passzív feldolgozás vámeljárások esetén alkalmazható[3].

 • Kétféle INF létezik:

  • az FJA 71-05. melléklet A. szakaszában meghatározott információcsere a korábbi, a közösségi vámjog alapján alkalmazott INF 5, INF 9 és INF 2 helyett,

  • valamint az FJA 71-05. melléklet B. szakaszában meghatározott információcsere, ami lényegében a korábbi INF 1-nek felel meg;

 • A vámhatóság a különleges eljárás engedélyezésekor dönt arról, hogy az engedélyben előírja az FJA 71-05. melléklet A. szakaszában meghatározott információcsere alkalmazásának kötelezettségét az engedélyes számára[4];

 • Az FJA 71-05. melléklet B. szakaszában meghatározott információcsere vámhatóságok közötti információcserére szolgál, következésképp az engedélyező vámhivatal annak használatát nem írhatja elő a különleges eljárásra vonatkozó engedélyben.

Az INF-rendszer működése – az FJA 71-05. melléklet A. szakasza szerinti szabványosított információcsere esetén – a következő:

 • Ha az engedélyező vámhivatal előírja az INF használatát, az engedély birtokosa a felügyelő vámhivatalnál kezdeményezi a rendszeren keresztül egy úgynevezett INF-kérés benyújtásával az INF kiállítását (jóváhagyását).

 • Az INF kiállításakor minden egyes INF egy egyedi azonosítószámot kap. Erre az azonosítószámra a C710 mellékletkód megadásával kell hivatkozni a vámeljárás során benyújtott árunyilatkozatokon. A hivatkozás alapján az érintett vámhivatal elvégzi az INF aktualizálását. Az INF kiállítása (jóváhagyása) tehát időben elválik az engedélyezett vámeljáráshoz kapcsolódó árunyilatkozatok benyújtásától.

 • Az engedélyes az ügyféloldali rendszerbe belépve az INF-azonosítószámát a megfelelő menüpontban megadva ellenőrizheti az adott INF terhére végzett műveleteket és az INF aktuális állapotát.

Az INF-rendszer ügyféloldali kezelését leíró magyar nyelvű súgó a következő linkről letölthető:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/inf-special-procedures-user-guide-stp_hu.pdf .

Budapest, 2020. július 17.

 

Torda Csaba
pénzügyőr dandártábornok
főosztályvezető

 


[ 1] Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet.

[ 2] A 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015/2446 bizottsági rendelet.

[ 3] FJA 181. cikk.

[ 4] FJA 176. cikk.