Tájékozatom, hogy 2019. május 1-jétől lép hatályba az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény vámjogi képviseletre vonatkozó 34. § (4)-(7) bekezdése. A jogszabály-változás következtében Magyarországon letelepedett vámjogi képviselőként az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Uniós Vámkódex) 38. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti engedéllyel rendelkező gazdálkodó, továbbá vámtanácsadó vagy vámügynök járhat el az alábbiak szerint.

Főszabály szerint a vámügynök árunyilatkozat, vám-árunyilatkozat vagy értesítés benyújtása esetén, míg az Uniós Vámkódex 38. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti engedéllyel rendelkező gazdálkodó, továbbá a vámtanácsadó az előzőeken túl a kérelemre indult eljárások során is eljárhat képviselőként. A vámhatóság előtti jogorvoslati eljárásokban az ügyfelet az Uniós Vámkódex 38. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti engedéllyel rendelkező gazdálkodó, továbbá vámtanácsadó, valamint ügyvéd, kamarai jogtanácsos, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász képviselheti.

Az állandó képviselet bejelentésében változás nem történik, azt továbbra is az Egységes Képviseleti Adatlapon (a továbbiakban: EGYKE adatlap) kell megtenni. Az EGYKE adatlapon egyelőre a már megszokott jogcímkódok jelölhetők. Az új vámjogi képviselő kategóriákhoz szükséges feltételek meglétét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vizsgálja.

Képviselettel történő vám-árunyilatkozat benyújtása során a vámjogi képviselet jogszerűségét utólag vizsgálja a vámhatóság, így a vámügynöki, vámtanácsadói igazolvány számát a vám-árunyilatkozaton nem kell feltüntetni. Egyéb esetekben – az új jogcímkódok éles üzemre telepítéséig – a vámjogi képviselet jogszerűségét a vámhatóság az eljárás során manuálisan vizsgálja.

A Pénzügyminisztérium honlapján publikálásra kerül a regisztrált vámtanácsadók és vámügynökök jegyzéke (https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/nevjegyzek-vamtanacsadok, https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/
nevjegyzek-vamugynokok
).

Budapest, 2019. május 06.

Torda Csaba
pénzügyőr dandártábornok
főosztályvezető