Azoknak az adózóknak, akiknek transzferár-nyilvántartást kell vezetniük és üzleti évüket 2018. december 31-ei fordulónappal zárták, 2019. május 31-ig a tavalyi, kapcsolt vállalati ügyleteikről új formában kell elkészíteniük transzferár-dokumentációjukat. A határidő megegyezik a társaságiadó-bevallási határidővel.

Az új kötelezettség három különböző dokumentumot foglal magában: fődokumentum, helyi dokumentum és országonkénti jelentés. Ezek közül az országonkénti jelentés csupán egy szűkebb adózói kört érint és a fenti időponttól eltérő határidő vonatkozik rá. Az új nyilvántartás elkészítésében segít a mellékelt tájékoztató levél.

A tartalmi elemek értelmezéséhez a NAV honlapján a „Tájékoztató a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 32/2017. (X. 18.) NGM rendeletről” című tájékoztató nyújt segítséget.

Az új szabályozás hátterében az áll, hogy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 2015 októberében publikálta az adóalap-csökkentés és nyereség-átcsoportosítás elleni, 15 pontos akciótervét. Ennek részeként nemzetközi szinten újult meg a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási rendszer, amit Magyarország a 32/2017. (X. 18.) NGM rendelettel ültetett a hazai gyakorlatba.