Bejelentési csiki-csuki

Az Igazgatóság a társaságnál valamennyi adóra és költségvetési támogatásra kiterjedően bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést végzett egyéves intervallumra. Kiderült, hogy az adózó nem teljes körűen tett eleget a gyógyszerismertetés utáni fizetési kötelezettségének, mivel a vizsgált időszakban az érintett munkavállalóit rendes szabadságuk idejére a gyógyszerismertetői nyilvántartásból kijelentette és erre az időszakra utánuk nem fizette meg a gyógyszerismertetés utáni kötelezettségek összegét. Az adóhatóság álláspontja szerint a szabadság idejére történő kijelentés nem mentesítette az adózót a fizetési kötelezettség alól, és az adózó eljárása kizárólag arra irányult, hogy a fizetési kötelezettségét jogszerűtlenül megkerülje.

Munkaügyi bíróság kontra Kúria

A másodfokú határozat ellen az adózó keresetet terjesztett elő. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az adóhatósági határozatot hatályon kívül helyezte. A NAV a Kúriához fordult a bírósági ítélet felülvizsgálatáért, mely az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte. A Kúria osztotta az adóhatóság álláspontját és ítéletében kifejtette, hogy az ismertetési tevékenységet folytatók utáni befizetési kötelezettséget nem lehet kijátszani a munkavállalók nyilvántartásból való ki-bejelentésével, mert munkaviszonyuk a szabadságuk idejére változatlanul fennáll, és nem áll fenn esetükben olyan mentességi ok, mely lehetővé tenné a fizetési kötelezettség alóli felperesi mentesülést. A felperes a ki-bejelentésekkel rendeltetésellenes joggyakorlást valósított meg, mert úgy tüntette fel munkavállalóit, mint akiknek megszűnt a tevékenységük, jóllehet, csak rendes szabadságukat töltötték. E lépésével a felperes a törvényben előírt fizetési kötelezettségét kívánta elkerülni.

Önrevízió három évre

Az adózó a vizsgált időszakon túli üzleti években is folytatta a gyógyszerismertetés utáni fizetési kötelezettségének jogszerűtlen csökkentését.
A Kúria ítélete után az illetékes igazgatóság folyamatosan nyomon követte az adózó gyógyszerismertetés utáni fizetési kötelezettségének alakulását, időt biztosítva az adózónak, hogy az ítélet tükrében szükséges önrevíziókat elvégezhesse, tekintettel azok időintervallumára és a foglalkoztatotti létszám nagyságrendjére. Az adózó elmaradt fizetési kötelezettségeit maradéktalanul rendezte.

Még nem késő az önellenőrzés

Az ügy ismeretében valószínűsíthető, hogy a gyógyszeripari ágazatban más adózók is éltek a fizetési kötelezettség csökkentését célzó jogellenes módszerrel (A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógy­szerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvényben előírt fizetési köte­lezettség elkerülésére). Az al­kalmazottak gyakori ki-bejelentését alkalmazó adózók körében a NAV ellenőrzéseket indít, azonban ezek megkezdéséig az érintetteknek még lehetőségük van arra, hogy önellenőrzéssel maguk korrigálják a hibásan vallott adataikat.