A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2022. december 15-től részt vesz a tartós adathordozók végleges hozzáférhetetlenné tételéhez szükséges adattörlő kód igénylésének eljárásában.[1] Ettől az időponttól a NAV SORSZIG – elnevezésű nyomtatványán kérhető – a nyugta- és számlanyomtatványok sorszámtartománya mellett – már az adattörlő kód is.

A NAV a benyújtott nyomtatvány alapján generál egy 16 jegyű, kriptográfiai módszerekkel titkosított karaktersort és erről 8 napon belül, elektronikusan értesíti a tartós adathordozót értékesítő kereskedőt.[2]

A kereskedő átadja az adattörlő kódot a fogyasztónak, és erről adatot szolgáltat a NAV-nak. [3] Az adatszolgáltatás módját a kód átadási formája határozza meg.

  • Ha a kereskedő az adattörlő kódot a számlán rögzíti és így adja át a fogyasztónak, akkor az átadásról az online számlaadat-szolgáltatással küldi az adatot.[4]
    • Gépi számlakiállítás esetén az adatszolgáltatást a számlázó programmal kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás részletszabályait a NAV honlapján közzétett közlemény tartalmazza.
    • Kézi számlakiállítás esetén a számla adatait – így az adattörlő kódot is – az Online Számla rendszer kézi rögzítő felületén kell feltölteni.
  • A nyugtaadási kötelezettség teljesítésére gépi kiállításra kötelezetteknél, ha nyugtán, számlán, vagy egyszerűsített tartalmú számlán rögzíti és adja át a kódot, erről az online pénztárgép adatszolgáltatásával küldi az adatot a NAV-nak.[5] Ezen adatszolgáltatás részletszabályait is a NAV honlapján közzétett közlemény tartalmazza.
  • Ha a fentiektől eltérő módon, a bizonylat átadásával egyidejűleg például papír alapon mellékelve adja át a kódot, akkor minden hét ötödik napjáig a megelőző hét napon kiadott adattörlő kódokról tételes adatszolgáltatást kell küldeni a NAV-nak[6]. Ezt az adatszolgáltatást az AATKOD jelű, „Adatszolgáltatás a tartós adathordozó végleges hozzáférhetetlenné tételéhez szükséges adattörlő kód fogyasztók részére történő átadásáról” elnevezésű nyomtatványon kell teljesíteni. Az űrlap elérhető az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) Adatszolgáltatások kategóriájában, és az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK)

Az AATKOD-nyomtatványt először 2023. január 13-án kell beküldeni a NAV-nak.[7] A nyomtatványról részletes információ a kitöltési útmutatóban található.

A nyomtatvány elektronikus benyújtásához a képviseleti jogosultságot előzetesen be kell jelenteni a NAV-hoz. Az elektronikusan benyújtott nyomtatványt ugyanis a NAV csak akkor tudja befogadni, ha a benyújtó a képviseleti jogosultságát előzetesen regisztrálta.

A képviselet bejelentéséről bővebb információ a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) az „Elektronikus űrlapok benyújtásának módja, képviselet bejelentése” című tájékoztatóban található.

Az adózó nevében eljárni kívánó állandó meghatalmazottat, vagy egyéb képviselőt az EGYKE-adatlapon, vagy az UJEGYKE-adatlapon kell bejelenteni az első ügyintézés előtt.

Az UJEGYKE-adatlap 2023. január 14-től ÁNYK-ban, 2023. január 16-tól ONYA-ban is elérhető.

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

[1] Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet).

[2]A Rendelet 5. §-a.

[3] Rendelet 9. § (3) bekezdése.

[4] Rendelet 9. § (4) bekezdés a) pontja

[5] Rendelet 9. § (4) bekezdés b) pontja.

[6] Rendelet 9. § (4) bekezdés c) pontja.

[7] Rendelet 15. §-a.