Panaszt akkor tehet, ha a NAV vagy valamely munkatársa eljárása során Önnek olyan jog- vagy érdeksérelmet okozott, ami nem tartozik más – például bírósági vagy közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat. Benyújtására szolgál a lap alján megnyitható űrlap.

Ha más személy jogsértő magatartására vagy mulasztására szeretné felhívni a NAV figyelmét, akkor a közérdekű bejelentésekre vonatkozó űrlapot töltse ki!

Az űrlap kitöltése előtt kérjük, olvassa el a következő tájékoztatót!

Általános, a NAV feladatkörébe tartozó jogi és technikai problémáit a „Kapcsolat/Keressen minket!/E-mail küldése/Levélküldés” menüpontra kattintva jelezheti.

Panasszal bárki fordulhat a NAV-hoz, de kizárólag a saját ügyében.

A panaszt – főszabály szerint – az eljárásra jogosult szervhez beérkezéstől számított harminc napon belül kell elbírálni.

Ha a NAV-nak nincs hatásköre az Ön panaszügyében eljárni, panaszát a beérkezéstől számított nyolc napon belül az eljárásra jogosult szervhez tesszük át, erről ezzel egyidejűleg értesítjük megadott elérhetőségei egyikén.

Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, Önt erről, az elintézés várható időpontjáról, valamint a hosszabbítás indokairól tájékoztatjuk.

A vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről, az indokok megjelölésével értesítjük. Minősített adat, illetve törvény alapján üzleti, gazdasági vagy egyéb titoknak minősülő adat nem közölhető.

A NAV mellőzheti a panasz vizsgálatát

  • ha Ön ismételten, a korábbival azonos tartalmú panaszt tesz,
  • ha Ön nem azonosítja magát, kivéve, ha a panasz alapja súlyos jog- vagy érdeksérelem.
  • ha Ön a történtek után hat hónapnál később terjesztette elő panaszát.

Ha panaszát egy éven túl terjesztette elő, azt a NAV érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.