en en

Adózási határidők: 2019. május 31.

Kötelezettség

Bevallás
száma

 Kire
vonatkozik

Adatszolgáltatás

Bevallás és 1829-A Adatszolgáltatás a 2018. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról (naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózók esetén (az IFRS-ek alkalmazására áttérő adózók Tao. tv. 18/D. § (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatása) [naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózók esetén]

1829

T1, T2, T4

Adatszolgáltatás a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7.§ (1) bekezdés n) pontja szerinti adóalap-csökkentő tétel alkalmazásához kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követelés behajthatatlansága esetén (naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózók esetén, amelyek a 1829 számú bevalláson vették igénybe az adóalap-csökkentő tételt)

18TAOASZ

T

 

Bevallás

Bevallás és 1829-A Adatszolgáltatás a 2018. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról (naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózók esetén)

1829

T1, T2, T4

Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, valamint az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, továbbá a társasági adókötelezettségről, adatszolgáltatásról és az osztalék utáni adót kiváltó adóról, innovációs járulék előlegről és járulékról

1843

T3

Bevallás a tevékenységét 2018. évben megszüntető, átalakulással megszűnő adózók, a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót 2018. évben vagy 2019. évtől választó, valamint az egyszerűsített vállalkozói adót 2019. évtől választó adózók részére

1871

T

Bevallás a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről (társasági adó, innovációs járulék, osztalék utáni adót kiváltó adó)

18KIVA

T

Bevallás a 2019. évben kötelezetté váló adózók innovációs járulékelőlegéről

1949

T

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

18HIPA

M, E, T

Bevallás a reklámadóról, adóelőleg-kiegészítésről, reklámadó-előlegről, valamint a reklám-közzététel megrendelőt terhelő kötelezettségéről

1894

E, T

Társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozat

 TAONY

 T4

 

Befizetés

Energiaellátók jövedelemadója

 

T

Társasági adó

T

Egyszerűsített vállalkozói adó

T3

Innovációs járulék

T

Szakképzési hozzájárulás

T

Hitelintézetek különadója

T

Osztalék utáni adót kiváltó adó

T

Kisvállalati adó

T

Reklámadó (2018. évi éves adó befizetése)

E, T

 Közlemény

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

17KOZ

T4