en en
Non-profit szervezet
Különadó
Nem realizált árfolyam-különbözet a külföldről származó kamatjövedelem mentesítendő összegénél2009.12.01.

[Tao. tv. 28. §; Kjtv. 6. § (5)-(6) bekezdés; Szt. 60. § (2)-(3) bekezdés]

Archív: 2017.12.31.

Nem számlázott engedményekhez kapcsolódó korrekciók a társasági adóban és a különadóban2009.09.02.

[Tao. tv. 7. § (1) bekezdés ly) pont, 8. § (1) bekezdés n) pont, h) pont; Kjtv. 3. § (3) bekezdés b) pont, (2) bekezdés b) pont]

Archív: 2017.12.31.

Tőkeemelés során kibocsátott új részvények tulajdonos általi megszerzése 2009.06.04.

[Tao. tv. 7. § (1) bekezdés dz) pont, Kjtv. 3. § (3) bekezdés i) pont]

Archív: 2017.12.31.

Az apport mint bejelentett részesedés2009.03.11.

[Tao. tv. 4. § 5. pont, Kjtv. 7. § 13. pont]

Archív: 2017.12.31.