A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott

3011/2014. útmutató

a
gazdasági vámeljárások általános kérdéseiről szóló, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3004/2014. útmutató módosításáról

 

1. A gazdasági vámeljárások általános kérdéseiről szóló, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3004/2014. útmutató (a továbbiakban: útmutató) 34. pontja helyébe az alábbi pont lép:

„34. A Vámkódex 89. cikkének rendelkezése alapján a felfüggesztő gazdasági eljárás lezárul, ha ezen rendelkezés alá vont áru új engedélyezett vámjogi sorsot kap. Az engedélyben meghatározásra kerül a vámeljárás lezárására nyitva álló időtartam a feldolgozási műveletek elvégzéséhez és a végtermékek értékesítéséhez szükséges idő figyelembe vételével. Ennek meghatározása az engedélyező vámszerv feladata a kérelemben foglaltak megvizsgálását követően. A vámeljárás lezárásáról szóló igazolást a Vk-Vhr. 521. cikke (2) bekezdésében vagy a felügyeletet ellátó vámszerv által meghatározott tartalommal kell benyújtani a vámszerv által engedélyezett módon, papír alapon vagy elektronikus adathordozó segítségével (e-mail, CD, DVD, pendrive stb.). A Vk-Vhr. 542. cikk (1) bekezdése szerint a lezárásra nyitva álló időtartam meghosszabbítható akkor is, ha az eredetileg meghatározott időtartam már lejárt. A határidő azon a napon kezdődik, amelyen a nem közösségi árut az engedélyezett vámeljárás hatálya alá vonják.”

2. Jelen útmutató a kiadmányozás napját követő 5. munkanaptól érvényes.

Budapest, 2014. szeptember 11.

dr. Vida Ildikó
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
elnöke