A Nemzeti Adó- és Vámhivatal

elnöke által kiadott

2015/2022/ELN szabályzat

az elektronikus másolatkészítésről szóló 2001/2022/VEZ szabályzat módosításáról

 

Az elektronikus másolatkészítésről szóló 2001/2022/VEZ szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint módosítom.

  1. A Szabályzat a következő 5a. és 5b. ponttal egészül ki:

„5a. Az ügyviteli értékű ügy hatásköri/illetékességi áttételét, amennyiben abban már van elektronikusra váltott irat, – az ügy terjedelmére és a hatáskörrel/illetékességgel rendelkező szerv címezhetőségére figyelemmel – a meglévő eredeti papíralapú példánnyal vagy hiteles elektronikus másolattal lehet elvégezni. Ha az ügyviteli értékű ügy áttétele elektronikusan történik, az ügy valamennyi papíralapú iratát elektronikus irattá kell alakítani, kerülni kell a vegyes (papíros és elektronikus iratokat is tartalmazó) ügyek áttételét.”

„5b. Maradandó értékű ügyet, ha abban már van elektronikusra váltott irat, de az eredeti papíralapú példány még nem került megsemmisítésre, kizárólag az irat eredeti megjelenési formája szerint – papír alapon – lehet áttenni. Amennyiben a maradandó értékű ügyben vegyesen van papíralapú és elektronikus irat, vegyes áttételt kell alkalmazni. Így biztosítható a papíralapú példány megsemmisítéséhez szükséges, az ISZ 242. pontja szerinti illetékes megyei/fővárosi levéltári engedélyeztetés lefolytatása.”

  1. A Szabályzat a következő 7a. ponttal egészül ki:

„7a. Az irattári anyag digitalizálása során a szabályzat szerint kell eljárni. Irattári anyag digitalizálását csak teljes ügyekre, az ügy valamennyi papíralapú iratára szabad végrehajtani.”

  1. A Szabályzat
  2. pontjában a „vezetője, a NAV vezetőjének szakmai helyettesei” szövegrész helyébe az „elnöke”,
  3. pontjában az „Informatikai Főosztálya (a továbbiakban: IFO)” szövegrész helyébe az „Informatikai Felügyeleti Főosztálya (a továbbiakban: IFEF)”,
  4. , 23. és 40. pontjában az „IFO” szövegrész helyébe az „IFEF”

szöveg lép.

  1. Érvényét veszti a Szabályzat
  2. pont c) alpontja,
  3. pontja.
  4. Jelen szabályzat 2022. október 6-tól érvényes.

 

Budapest, 2022. október 4.

Vágujhelyi Ferenc
távollétében

Tamásné Czinege Csilla
adószakmai elnökhelyettes