Az oroszukrán háború miatti szankciós rendeletek meghatározott esetekben lehetővé teszik a termékek szankciómentes szállítását Oroszország, Belarusz vagy Ukrajna nem kormányzati ellenőrzés alá eső területei és az Európai Unió között.

A szankciós rendeletek átmeneti rendelkezéseket állapítanak meg a tilalom alól mentesített szállításokra, amivel konkrét átmeneti időszakra biztosítják a mentességet, az ügyletre vonatkozó szerződéskötés időpontjától annak teljesítéséig.

Az átmeneti rendelkezésekben meghatározott átmeneti időszakok fokozatosan lejárnak, az átmeneti rendelkezések hatályukat vesztik, így az ezekhez kapcsolódó mentességek sem vehetők igénybe. Ebből adódóan az ilyen mentességekhez kapcsolódó TARIC-igazoláskódok nem alkalmazhatók.

Ezért nem lehet alkalmazni a vámeljárásoknál azokat az „Y” kezdetű igazoláskódokat, amelyeket a mentesített szállításokhoz alakítottak ki, és a mentesség (átmeneti rendelkezés) határideje lejárt.

A vámeljárások során nem alkalmazható igazoláskódokat a közlemény melléklete tartalmazza.

További információ és segítség

A NAV honlapján megtalálhatók az oroszukrán háború miatt elrendelt szankciók és az azokkal kapcsolatos tájékoztatások, segédletek, háttéranyagok, közlemények, valamint az igazoláskódokat jogcímenként tartalmazó NAV-felhívások, útmutatók.

A témában 2023. szeptember 27-én kiadott közlemény helyébe jelen közlemény lép.

Budapest, 2024. április 17.

                                                                                        Nemzeti Adó- és Vámhivatal