Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését

lehet bejelenteni.

Postai, papíralapú, illetve telefonos ügyintézésre nincs lehetőség.

Személyes ügyintézésnél

 • a személyazonosításra alkalmas érvényes okmányt (állandó személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), illetve
 • a meghatalmazotti eljárás esetében magát a meghatalmazást is

eredetben kell bemutatni.

 

Költségek

A tevékenység megkezdésének bejelentése díj- és illetékmentes, azaz ingyenes.

 

Ügyintézési idő

 • Ha a bejelentő a Webes Ügysegéden elérhető vagy a NAV bármelyik ügyfélszolgálatán kapott bejelentési űrlapot megfelelően kitöltötte,
 • a NAV haladéktalanul megállapítja az egyéni vállalkozó adószámát és beszerzi az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét,
 • ezzel egyidejűleg egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba bejegyzett adatokat a Webes Ügysegéden elérhetővé teszi, vagy személyesen átadja a bejelentőnek.

Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba vétel napján kezdheti meg tevékenységét.

 

ÖVTJ-kódok

Egyéni vállalkozás alapítása előtt érdemes ellenőrizni, hogy a választott tevékenység engedély-, illetve bejelentésköteles-e, valamint tájékozódni a tevékenységi körök képesítési követelményeiről a hatályos jogszabályokban, és a gazdasági kamaráknál. 

Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba olyan tevékenységet jelenthet be, amely szerepel az Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzékében (ÖVTJ-kódok), és amelynek jogszabályi feltételeit teljesíti. Ha nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, tevékenységét törölnie kell.

A gazdasági kamarák tájékoztatást adnak a képesítéshez, hatósági engedélyhez, valamint bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről.

 • A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján elérhető a Kamarai Vállalkozói Információs Rendszer (KAVIR), amely az egyes tevékenységek képesítési, engedélyeztetési, bejelentési követelményeiről nyújt tájékoztatást.
 • A KSH honlapján további segítség található a választható tevékenységek ÖVTJ-kód szerinti besorolásáról.

 

Hibás bejelentés

Ha a bejelentő az elektronikus bejelentési űrlapot nem megfelelően töltötte ki, erről a Webes Ügysegéden azonnali, automatikus visszajelzést kap. A visszajelzés tartalmazza a bejelentés esetleges hiányosságait, illetve hibáit, és az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentés nélküli megkezdésének, valamint folytatásának jogkövetkezményeit.

A bejelentett adatok ellenőrizhetők az egyéni vállalkozók nyilvántartásának nyilvános lekérdezőfelületén. 

 

Bejelentkezés a gazdasági kamarához

A NAV az egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejelentett adatokról a vállalkozó székhelye szerint illetékes gazdasági kamarát is értesíti.

Ettől függetlenül a bejegyzési kérelmet a kamarai nyilvántartásba a vállalkozónak külön kamarai űrlapon kell benyújtania az illetékes területi gazdasági kamarához 5 munkanapon belül, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának pedig az agrárgazdasági tevékenység bejelentését követően haladéktalanul.

A kamarának korábban bejelentett adatok változását is a kamarai űrlapon kell bejelenteni. A kamarai regisztrációs kötelezettségről további tájékoztatás található

 

Elektronikus ügyintézés

Az egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek többsége elektronikusan, a Webes Ügysegéden intézhető:

 • a tevékenység megkezdésének bejelentése,
 • az adatváltozás bejelentése,
 • a tevékenység szüneteltetésének bejelentése,
 • a tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése,
 • a tevékenység megszüntetésének bejelentése.

 

Kizárólag elektronikusan intézhető:

 • az adatváltozás bejelentése,
 • a tevékenység szüneteltetésének bejelentése,
 • a tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése.

 

Nem lehet a Webes Ügysegéddel bejelenteni továbbra sem

 • az adózással kapcsolatos adatok változását,
 • a tevékenység özvegyi, örökösi jogon történő elkezdését.

 

Nem a Webes Ügysegéddel, hanem közvetlenül a NAV-hoz kell benyújtani a különböző adózási nyilatkozatok, például az áfához, katához kapcsolódó nyilatkozatok változását, valamint a különböző adózási adat- és változásbejelentéseket:

A tevékenység özvegyi, örökösi jogon történő elkezdését személyesen a NAV ügyfélszolgálatain kell bejelentenie.