Mikor kell ajándékozási illetéket fizetni?

Ajándékozási illetéket fizet a megajándékozott

  • a belföldi ingatlan, például lakás,
  • a belföldön átadott ingóság, például nagy értékű festmény, autó,
  • a belföldön megszerzett vagyoni értékű jog, például haszonélvezet, gépjármű-üzembentartói jog

után, ha a szerzésről okiratot állítottak ki, vagy ilyen irat nem készült, de egy megajándékozott 150 000 forintnál nagyobb értéket kap.

Az ingóság vagy ingósághoz kapcsolódó vagyoni értékű jog szerzését ezekben az esetekben be is kell jelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV).

 

Mikor nem kell ajándékozási illetéket fizetni?

Az egyenes ági rokonok – beleértve az örökbefogadást is –, testvérek vagy házastársak, bejegyzett élettársak közötti ajándékozás illetékmentes.

Illetékmentes a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés.

Szintén nem kell illetéket fizetni a jótékony célú közadakozásból származó ajándék után.

 

Ki fizeti meg az ajándékozási illetéket?

Az ajándékozási illetéket a megajándékozottnak kell megfizetnie.

 

Mennyi illetéket kell fizetni az ajándék után?

Ajándékozáskor az illeték alapja a megajándékozott által megszerzett vagyon tiszta értéke, vagyis az ajándék forgalmi értéke, csökkentve az azt terhelő tartozások és terhek értékével.

Az ajándékozási illeték általános mértéke az ajándék tiszta értéknek 18 százaléka.

A lakástulajdon és a lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzésekor az ajándékozási illeték mértéke 9 százalék.

Gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának ajándékozásakor az illeték mértéke a gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének a kétszerese.

 

Milyen határidővel kell megfizetni az ajándékozási illetéket?

 A NAV fizetési meghagyásának kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megfizetni az illetéket.

 

Hogyan kell bejelenteni az ajándékot?

Közvetlenül a NAV-hoz kell bejelenteni 30 napon belül, ha illetékköteles ingóságot vagy ingósághoz kapcsolódó vagyoni értékű jogot szerzett ajándékozással.

A bejelentés megtehető

  • az AVBA jelű nyomtatványon papíralapon vagy elektronikusan az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) használatával,
  • de egy megfelelő adattartalommal önállóan elkészített nyilatkozattal is,
  • a szerződést mindkét esetben csatolni kell.

Az egyenes ági rokonok, a testvérek, valamint a házastársak, bejegyzett élettársak ajándékozással szerzett illetékmentes vagyonát nem kell bejelenteni a NAV-hoz.

A kormányhivatalnál kell bejelenteni

  • az ingatlan tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának megszerzését, valamint
  • a gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának, illetve a gépjárműre, pótkocsira vonatkozó vagyoni értékű jog a megszerzését.

Az illeték kiszabásához a kormányhivatal küldi meg a szerződést NAV-hoz.

 

Mi az eljárás menete?

A NAV a közvetlenül hozzá benyújtott vagy a kormányhivataltól megkapott ajándékozási szerződés alapján kiszámítja az ajándékozási illetéket, amiről a megajándékozottnak fizetési meghagyást küld.

Az illetéket a fizetési meghagyás kézhezvételétől számított 30 napon belül – az ott jelzett számlaszámra – kell megfizetni.