Mit tehetnek azok, akik likviditási gondokkal küzdenek, így nem tudják teljesíteni fizetési kötelezettségeiket? Az előre látható fizetési nehézségek kezelésére a következő lehetőségek vehetők igénybe a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV).

A fizetési nehézségek áthidalására a következő fizetési kedvezmények engedélyezhetők

  • részletfizetés és fizetési halasztás,
  • mérséklés, illetve elengedés.

 

Részletfizetés és fizetési halasztás akkor engedélyezhető, ha a fizetési nehézség

  • átmeneti jellegű,
  • kialakulása nem az adózónak felróható mulasztás eredménye.

 

Mérséklés vagy elengedés

  • Mérséklés vagy elengedés csak tényleges, lejárt esedékességű, és ki nem egyenlített tartozásra kérhető.
  • Adótartozás csak magánszemélynél mérsékelhető vagy engedhető el, de a kifizető által levont adó- és járuléktartozás mérséklésére, elengedésére magánszemélyeknél sincs lehetőség.
  • A gazdálkodó szervezetek a késedelmipótlék- és a bírságtartozásra mérséklést vagy elengedést kérhetnek, ha a fizetés a gazdálkodás ellehetetlenülésével járna.

 

A magánszemélyek és egyéni vállalkozók fizetési kedvezményei

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett egyéni vállalkozók fizetési kedvezményi kérelmüket a FAM01 jelű űrlapon terjeszthetik elő, elektronikusan.

A kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózók

A NAV a fentieken túl a magánszemély kérelmére évente egy alkalommal, legfeljebb 1 000 000 forint összegű adótartozásra 12 hónapos pótlékmentes, automatikus részletfizetési kedvezményt biztosít, amely

 

A gazdálkodó szervezetek fizetési kedvezményei

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett gazdálkodó szervezetek kérelmüket a FAG01 jelű űrlapon terjeszthetik elő, elektronikusan.