Az adózók felkészülése, saját rendszereik, könyvelési programjaik kifejlesztése céljából tervezeti formában közreadjuk a 22HIPAK jelű kötegelt helyi iparűzési adóbevallás nyomtatványképét, a mezőkhöz tartozó közös azonosítókat.

A 22HIPAK jelű bevallás nyomtatványképén az előző évi bevalláshoz (21HIPA) képest több jelentős változás is történt, mely mind a nyomtatvány struktúráját, mind pedig a működését is érinti.

A HIPA nyomtatványon (a 21HIPA nyomtatvánnyal bezárólag) az adózóknak az adóévben minden érintett önkormányzatra külön nyomtatványt kell benyújtani, míg a 2022. adóévtől kezdődően a 22HIPAK nyomtatvány bevezetésével az adózók minden érintett önkormányzat vonatkozásában egy kötegelt nyomtatványon vallják be az iparűzési adót.

A nyomtatvány „A” típusú lapokból és „M” típusú lapokból áll. Az „A” lapokon a bevallás benyújtásának a körülményeit és a vállalati adóalap megállapításához szükséges bevallási adatokat kell feltüntetni, és ezek által kerül levezetésre a Htv. szerinti adóalap / korrigált Htv. szerinti adóalap. Az így kiszámított adóalap a Htv. szerinti megosztási szabályok alapján kerül szétosztásra a telephelyek között az „M” lapokon. „M” lapból annyit kell kitöltenie az adózóknak, ahány iparűzési adóval érintett önkormányzat területén van székhelye, telephelye az adóévben.

Beküldést követően a nyomtatvány szétszedésre kerül, és az „A” lapokat minden érintett önkormányzat megkapja, míg az „M” lapból minden önkormányzat csak a rá vonatkozót kapja meg.

Ezeken túlmenően, a könnyebb és számszakilag helyes kitöltés elősegítése érdekében a 22HIPAK számos beépített képlettel, automatizmussal rendelkezik. Az egyszerűsített adóalap megállapítást választó adózók (pl. egyéni vállalkozók, őstermelők) számára külön lap került kialakításra, így számukra is egyszerűbbé válik a kitöltés.

 

A közreadott tervezet módosításának jogát fenntartjuk.