A 2017. december 31-ig hatályos adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (régi Art.) 52. § (4) bekezdésének m) pontja alapján az állami adó- és vámhatóság által kérelemre kijelölt sorszámtartománnyal rendelkező forgalmazónak/alforgalmazónak a 3. számú melléklet K) pontja szerint az értékesített nyomtatványokról negyedévenként adatszolgáltatási kötelezettsége állt fenn a NAV felé.

A 2017. december 31-ig kijelölt sorszámtartományokról a nyomtatványforgalmazónak a régi Art. alapján az értékesítés negyedévét követő hónap 20. napjáig kellett adatot szolgáltatnia, ami jelen esetben 2018. január 20-i határidőt jelentett.

A nyomtatvány(al)forgalmazó hivatkozott adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó rendelkezést ugyanakkor a 2018. január 1-jétől hatályos adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (új Art.) már nem tartalmaz.

Fentiek alapján a 2018. január 1-jétől értékesített nyomtatványok tekintetében – törvényi szabályozás hiányában – a nyomtatvány(al)forgalmazóknak nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettsége.

Ennek megfelelően a nyomtatvány(al)forgalmazó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésére szolgáló ESZIG nyomtatvány„Kísérőlap a számla, egyszerűsített adattartalmú számla és nyugtanyomtatványok értékesítéséről” NAV honlapján jelenleg elérhető és letölthető verziójának módosítása – melyben az adatszolgáltatás időszakánál az értéklistából választható legutolsó év 2017.  nem indokolt.

Fontos, azonban megemlíteni, hogy a forgalmazónak/alforgalmazónak továbbra is kötelezettsége a nyomtatvány értékesítése során a vevő adatainak és a vevő nevében eljáró személy adatainak hitelt érdemlőségéről meggyőződni, így amennyiben a vevő a nevét, címét és adóazonosító számát hitelt érdemlően (pl. személyi igazolvány, meghatalmazás, aláírási címpéldány, cégbírósági végzés, adószám igazolására szolgáló NAV bejelentő lap, stb.) nem tudja igazolni, részére a forgalmazó nyomtatványt nem értékesíthet. A forgalmazónak/alforgalmazónak a vevő adatait saját nyilvántartásaiban rögzítenie kell.

Az érintett adózói körnek javasolt a NAV honlapjának folyamatos figyelemmel kísérése.